1.4.1919. Zapisnik Narodnog Odbora Subotica (crtice iz građe o promeni imperiuma)


Istorijat stvaraoca fonda:
Posle sloma Austrougarske monarhije 1918. godine nastala je nova državna organizacija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pravni položaj gradova u Vojvodini bio je određen slično položaju gradova u Hrvatskoj i Sloveniji. Subotica, Novi Sad, Pančevo, Sombor i Vršac bili su municipalni gradovi. Oni su vršili na svojoj teritoriji samostalnu upravnu vlast koja je inače pripadala sreskom poglavaru, kao i vlast koja je pripadala velikom županu i županiji. U Subotici će 10. novembra 1918. godine biti osnovano srpsko – bunjevačko Narodno veće. Sledećeg dana, 11. novembra, održana je poslednja sednica Gradskog zastupništva mađarske Vlade, na kojoj su učestvovali i predstavnici Narodnog veća. Gradonačelnik Karolj Biro podnosi ostavku, a za novog Velikog župana je postavljen Luka Plesković, komesar budimpeštanske vlade. Pleskovic narodni poslanik

Komandant grada Subotice pukovnik Krupežević sa Narodnim većem 18. novembra postavlja za gradonačelnika Stipana Matijevića. Dotadašnji članovi Senata su razrešeni dužnosti. Na čelu grada Subotice je stajao gradonačelnik koji je bio potčinjen velikom županu. O najvažnijim pitanjima koja su se rešavala u gradu je odlučivala Skupština. Na Skupštini municipijskog odbora pravo glasa su imali odbornici municipijskog odbora i gradski načelnik, zamenik gradskog načelnika, veliki beležnik, podbeležnici, veliki kapetan, savetnici, glavni odvetnik, odvetnik, glavni inženjer, predsednici Siročadskog stola, glavni fizik, računovođe, blagajnici, glavni arhivar. U delokrug rada Skupštine su spadali : donošenje Statuta, ustanovljavanje izbornih okruga za izbor odbornika Municipijskog odbora, ustanovljavanje budžeta, izbor činovnika raznih odbora, povećanje i snižavanje plata, penzionisanje gradskih službenika, utvrđivanje poslovnika Skupštine, odlučivanje o prijemu u opštinsku vezu, osnivanje humanih zadužbina. Redovne sednice je sazivao gradski načelnik sa pozivom. Gradski senat je izvršni organ municipije u državnim opšte upravnim poslovima i delokrugu samouprave, samostalna samoupravna vlast u svim poslovima koji mu spadaju u delokrug po zakonima ili pravilnicima u prvom i drugom stepenu. Gradski senat vodi i vrši gradsko gazdovanje prema odlukama Skupštine, a u okviru ovih, stara se o održavanju gradske zajedničke imovine i prihoda, iskorišćavanju i evidenciji istih, kao i o pravilnom rukovođenju fondovima i blagajnom koji su pod nadzorom gradske municipije kao i o sačinjenju obračuna. Osim gradonačelnika najznačajniji gradski činovnici koji su upravljali pojedinim resorima delatnosti u gradu su bili:
– podgradonačelnici
– gradski glavni odvetnici
– gradski veliki beležnici

– poreski savetnici
– kulturno – socijalni savetnici
– tehnički savetnici
– gradski veliki kapetani i predstojnici policije
Osvim stvarima i predmetima iz nadležnosti gradske opštine je odlučivao Gradski senat na svojim sednicama stalnih članova – senatora, pod predsedništvom gradonačelnika. Zapisničke odluke su poslužile za pokretanje novih izvršnih ili inicijativnih postupaka u kojima je angažovana gradska uprava. Tvorac fonda prestao je sa radom 13. aprila 1941. godine ulaskom mađarskih okupatorskih trupa u Subotici.

Sačuvane knjige zapisnika sadrže odluke o izmenama i donošenju gradskog Statuta, raznih pravilnika, statuta gradskih ustanova, pravila koja se odnose na društva i udruženja, gradskog budžeta i budžeta gradskih ustanova. Knjige se takođe odnose na sprovođenje agrarne reforme, kolonizaciju, izgradnju javnih saobraćajnih i drugih objekata, dodeljivanje pomoći udruženjima i gradskoj sirotinji kao i na imenovanje, razrešenje i penzionisanje gradskih službenika.

SENAT GRADA SUBOTICE

IAS, F:47.1.

 

SENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICE