Andrija Gams


Andrija Gams

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%81 se rodio u Subotici 6.1.1911. godine. Otac mu je bio Aleksandar Gams, krojač po zanimanju. Nakon Gimnazije upisao je i diplomirao na Pravnom fakultetu, gde  1933. godine pohađa i doktorantski kurs koji uspešno okončava.

Dr Gams

Andrija Gams

1929 upisao6 01 1911