Bajsko groblje, 1928.


1928 Subotica dobra

deo sa karte grada 1928.

IV 2913 936