Borošić Vladimir (Borosich Valdemár)


47 1636 V 118 939

Iz knjige Industrija i industrijalci Subotice 1918-1941

Objekti, radionice preduzeća, koji su se nalazili u ulici Marije Vojnić Tošinice, 1922. godine su zamenjene za deo zemljišnog poseda istoimene zadužbine. (607) Đurica Pendžić će sa Ladislavom Bergerom(608) , nakon toga nastaviti vodi fabriku obuće pod novim imenom “Marica”. Pendžić je pored toga držao i trgovački lokal, prodavnicu cipela u Aleksandrovoj ulici br. 7. Broj radnika je u 1926. godini iznosio 25. Firma “Marica” je zapolila i jednog stranca, specijalistu za galanterijsku obuću. (609) Nalazila se na Daničićevom putu 26. Vlasnici su 1939. godine objekat prodali Vladimiru Borošiću koji tamo otvara auto garažu i benzinsku stanicu pod imenom “Automobilia”.(610) Borošić se javlja i kao vlasnik, glavni akcionar u fabrici cipela “Marika” koja je osnovana 15.12.1941. godine kao komanditno društvo na adresi Tolbuhinova 5. (611) Nakon rata BorošIć, koji je bio u bekstvu, osuđen je zbog krivičnog dela privredne saradnje sa okupatorom, a preduzeće je konfiskovano.612 Postupkom nacionalizacije ono će biti osnova za formiranje “Prve petoletke”.

Krajem 1943. godine, Roth Armin biva deportovan u Mađarsku. Marta 1945. godine se vratio iz zarobljeništva sa unukom Terezijom (Gonda). Fabričke prostorije u ulici Generala Milojevića (tada – Tolbuhina), koristila je fabrika cipela “Marika k.d.” ( koja je osnovana 15.12.1941. godine i uzela u zakup objekat sa postrojenjima. Vlasnici su bili: Vladimir Borošić, Šime Tumbas i Valerija Bakoš. U septembru 1944. fabrika je pretrpela oštećenja od bombardovanja (1239). Bivša Arminova radnja “Bally” u tom periodu je prodavala zatečene zalihe robe.

VI 135 1944