Broj kuća na naseljima u okolini Subotice, 1926.


Direkciji Pošta Gradski inžinjerski ured daje podatke o broju kuća na okolnim naseljima (IAS, F:47. I 313/926)

Blesak kolonija 30 kuća  
Radanovac 250 kuća  
Rajnic selo 80  
Aleksandrovo 320  
Mali Bajmok 200  
Šebešić 680  
Kelebija 470  
Šupljak 600  
Gabrićevo 80  
Bikovo 80  
Đurđin 300  
Pavlovac 240  
Verušić 300  
Zobnatica 130  
Kunbaja 30  

47 1494 1663 921 bolja

1929 3 2 2 47 JOSmanjAA

1923