Brummer Gyula i njegova Prva Subotička Tvornica Bonbona i Čokolade (“Elsö szabadkai cukorka és csokoláde gyár”)


 • Julije/Đula Brumer, (Subotica 1870-1944  Aušvic). Roditelji su mu bili Andrija  i Katarin Basler. IAS, F:68, XVI 672/1950. On je osnivač “Prve subotičke tvornice bombona i čokolade”.(od 1904.). vidi: Gašpar Ulmer, Tvornica čokolade i bombona “Braća Ruff” Subotica (1917-1946), 65 godina “Pionira” (1917-1982.), str.60.Ulmer
 • Prvu radnju u Subotici registrovao je 25.01.1900. (Brummer Gyula 1246), kao trgovinu   mešovitom robom.  A od   29.08.1904. (Brummer Gyula   14261), ima firmu kao fabriku bonbona. U dvadesetim godinama je pogon radio bez podele rada, sa mašinskim pogonom, koji  je pokretala električna mašina o od 10 KS, zapošljava do 30  radnika, i ima godišnji maksimalni kapacitet od 4 vagona robe. I Brumer je kupovao delove, opremu i kompletne mašine u inostranstvu. Tako je 1927. godine iz Nemačke uvezao opreme za 1395 RM, mustre  za  bonbone sa natpisom Brumer i Subotica, valjak mašinu i drugo.[1]  Dogradnju radionice na uglu Somborskog puta i Mukićeve ulice vrši u 1928. godini.[2]Mukiceva BRUMER
  III 368 1928 gradnja

  IAS, F:47. III 368/1928

  III 368 1928 gradnja odluka

  isto

Proizvodni program  proširuje  1936.  godine,  od kada  počinje da  pravi  i keks, piškote i medene kolačiće.[3][1] IAS, F:235.27.432/1927

[2] IAS, F:47. III 368/1928

[3] IAS, F:235.242/1933

 

Malusev, strana 224-225BrumerRUF i BRUMER Subotica i kupaliste Palic-81

 • adresa prve Brumerove radnje (po publikaciji Malušev Šandora iz 1906.) je bila Zombori ut 194. U međuratu ona glasi Prestolonaslednika Petra 29 ili kako to piše Đulin sin Imre 1920. kada se upisuje na Pravni fakultet – Somborski put 19.  Zanimljivo je da su vlasnici te nekretnine, 1936. godini, bili sinovi Josipa Rufa – Ivan i Đorđe.

Screenshot 2018-10-18 09.05.08Screenshot 2018-10-18 09.05.12Screenshot 2018-10-18 09.05.16

Screenshot 2018-10-18 09.05.55

današnje stanje na adresi Somborski put 29

U Imeniku žrtva o Brumerima piše:

 • BRUMER ĐULA, r.1870. Subotica, Jevrej, trgovac. Aušvic, 1944. AJ,F:179.628 187 881; ISJ,7.
 • supruga/ 827. BRUMER rođ. IRIC EMA, supr. Đule, r.1875. Subotica, Jevrejka. Aušvic, 1944. ISJ,7.
 •  sin/ IMRE/MIRKO BRUMER ROĐEN 6.7.1898. – 1943. /BRUMER IMRE, 30 godina, Jevrej, poslastičar, na prinudnom radu. Ukrajina, 1943. JIM,Lista žrtava holokaustaMIRKO BRUMER otac Julije
 •   sin/ ANDRIJA BRUMER ROĐEN 14.4.1914. – ? deo 14 4 1914 otac Julije