ČELNI LJUDI SUBOTIČKOG CRVENOG KRSTA (1886-1946)


simbol-1886

PREDSEDNICI PODPREDSEDNICI SEKRETARI BROJ ČLANOVA
 1886- 1887 Aurel Janković Jožef Sigeti 499
 1887- 1892 Lukač Vojnić st. 518
1894- Jožef Piuković Lazar Mamužić
Đula Birkaš
1913 Bela Vermeš
1914 udov. Mađar Đerđa
1915-

1918

Dr Karolj Biro Dr Đerđ Šanta
1918-

1925

??
1926-

1941

Dr Miodrag

Aćimović

Dušan Stojković 233[1]
1930- Melanija Manojlović
1933-

1935

Olga Ognjanov     5 stalnih,

133 redovnih

463 pomažućih

1939 Dr Vladeta Savić .
1935- Kosara Martinis Žarko Vakanjac 498
1941- sup. dr Velđi (Völgy)  Jánosa Margita Čajkaš
1945-
1946- Dr Vladeta Savić Žarko Vakanjac

 

[1] Toliko je bilo redovnih a 1286 pomažućih. Nevenka Bašić Palković, Subotički Crveni krst od 1918. do 1941., Subotički Crveni krst 1886-1986, Subotičke novine, Subotica 1986, st. 31.

60. XX 29098 Memo

60.21949.1941

CK Malabosna