Članovi subotičke gradske skupštine (Proširenog Senata) 1925-1926. godine


xv 360 1925 SENAT

1925

xv 360 1925 prosirenog SENAT 2

1925

II 112 1926 69 clanova PS

1926

Kao podgradonačelnik se, od  15.1.1925.  do 23.3.1926. godine ( nakon pristupa NRS), javlja dr Matija Evetović. U Zagrebu je završio slavistiku i filozofiju i doktorirao 1923. godine. Pisao je za lokalnu štampu, i obavljao  niz  dužnosti  u subotičkim organima vlasti, kulturnim  i  školskim   ustanovama.   Na kulturnom polju aktivan je i  nakon 1945. godine. Nove vlasti ga ipak nisu baš  mnogo cenile.