Crtice o Cvetku Horvatu, policijskom kapetanu


Cvetko Horvat 2

  •  Cvetko Horvat položio zakletvu 25.07.1925.  za službu u policiji – gradskoj kapetaniji. Dragoslav Obradović 24.07. postavljen za sekretara MUD, a iz Zagreba stiže Cvetko.[1]

    [1] IAS,  F 47. Gr 1102 1925

  • Horvat Cvetko postavljen 14.12.1925. na dužnost Velikog kapetana – prvog čoveka subotičke gradske policije – gradske kapetanije. [1] IAS, F 47. Gr. 2339/926
  • Cvetko Horvat Veliki kapetan naređenje da počasni kapetan Slavko Ćićić ima dnevno podnašati pismeni izvešat o pisanju mađarske štampe, domaće i zagranične. To je počelo od 4 januara 1925. i potrajalo do 8. aprila.
  • Veliki kapetan Cvetko Horvat o izveštava gradsku vlast o stanju i problemima u Gradskoj kapetanij (Policiji), piše da nedostaje materijal za evidencije, da od ukupnog gradskog budžeta  koji iznosi 37 400 000 dinara, za Policiju odlazi 5 270 000.  Predlaže oodržavljenje. “Česte promene u šefovima i personalu gradske policije, čija je prirodna posledica zastoj u poslu u promene sistema, nisu dozvolile da se rad policije razvije u jednom utvrđenom stalnom pravcu, koji bi se podesio tako da najbolje odgovara potrebama, koje se postavljaju policiji, a koje danomice rastu”[1]  [1] IAS, F 47. XIX 110/925
  • Na pitanje gradskog odbornika Lazara Stipića zašto policija ne sprečava uništavanje natpisa na latinici, čime se izaziva mržnje aprema Srbima, kapetan Cvetko Horvat je odgovorio da ne zna ništa o tim događanjima[1] [1] IAS, F 47. Zapisnik 1925, str. 135.
  • Rešenjem MUD 14.12.1926. Cvetko dr Horvat, bivši veliki kapetan postavljen za ekonomskog savetnika grada Novog Sada, a za subotičkog velikog kapetana ekonomski savetnik iz Novog Sada Stevan Damjanović. [1]   Horvat se žalio da je nezakonito smenjen. Dužnost vrši Veljko Momorivić.