Deoničarsko društvo za izradu creva d.d. u Subotici


dd creva cene 1919

Dokument iz 1919. godine sa memorandumom firme, cenovnik njihovih proizvoda

  “D.D. ZA IZRADU CREVA”

Firmu je osnovala jevrejska porodica Dajč (Deutsch)  1897. godine. Herman Dajč je vršio funkciju direktora.[1]  Prva supruga mu je bila Tereza Gombo, a druga Laura Šreter  (1884-1944) sa kojom je imao sina Andriju [2] I on je bio zaposlen u očevoj firmi. Još 1924. godine vodio se kao strani podanik, rumunskog  državljanstva.[3]

Mada je jasno  da  se radi o jevrejskoj  porodici, u  izveštajima Gradske policije  sa skupštine akcionara 1926. godine, navedeno je za njih, u  rubrici narodnost – da su Srbi.[4]

U doničko društvo je pretvoreno  1912. godine. Registrovano  je tek naredne 1913. godine u registru E 26/1913. Nastaviće da radi i nakon ulaska u jugoslovensku državu. Adresa je glasila – Petrovgradska ulica br.46. (Današnja ulica Žarka Zrenjanina) U 1922. preuređuju jednu zgradu  u  ulici Save Tekelije  6  (Karađorđev  put),  za potrebe stanovanja,kuću. Radionice su se nalazile u palićkim ugarnicama, pored železničke pruge.To  su bile  katastarske  čestice 7713,  7714. Dogradnju  i preuređivanje postojećih radionica firma je  vršila  u 1922. godine [5]Pored toga, firma je zakupljivala prostorije u Gradskoj klanici, počevši od 1900. godine, gde su vršili čišćenje creva od stoke koja  je  tamo prerađivana.

Preduzeće nije imalo konkurencije u zemlji, bilo je jedino preduzeće koje je izrađivalo creva za  kobasičarske  proizvode, žice za instrumente, violine, čela, bas, opne za vezivanje flakona, žice za rekete i  “catgut” žice za hirurgiju. Sirovine je nabavljalo u  zemlji ali i iz inostranstva, Engleske, Holandije,  Francuske. Gotovu  robu većinom plasira u inostranstvo, Mađarsku, Nemačku, Čehoslovačku. Proizvodnja se kretala do 10 vagona robe godišnje, ili  2 miliona metara obrađenih creva.

Izveštaj na skupštini akcionara 1920. godine svedoči o problemima sa kojim  se  preduzeće susretalo. “Teški prometni odnošaji sa inostranstvom, vrlo visoke carinske tarife, tovarni troškovi  koji  su našoj izrađenoj robi učinili eksport nemogućim, djelovali su  na  naše poduzeće vrlo porazno.”[6]

Kao deoničari se javljaju i čehoslovački državljani Hauer i Edmund Majer (Mayer).[7] U 1921. godini Herman Dajč  ima  60, Salamon Gombo – 50, Herman Grinfeld (Grünfeld) – 15 deonica. Do 1923. godine bilo je izdato 300 deonica, koje  su  činile deonički kapital u vrednosti od 75 000 dinara. Od tada, sa povećanjem glavnice na 500 000 dinara, smanjen je broj deonica na 100, nominalne vrednosti 5000 dinara.

U 1924. godini preduzeće ima 30 radnika[8] i 10 trgovačkih putnika, što svedoči o orijentaciji firme na plasiranje svojih proizvoda na  široko tržište. Uslovi za izvoz su se poboljšali, te je te  godine  ostvaren promet od 1 263 851 dinara, sa inostranstvom i unutrašnji od  826 740  dinara. Iskorištenost kapaciteta  preduzeća je u  1927. godini bila 40%.

Najviše deonica 1933. godine, držao je dr Aleksandar  Magarašević – 17 (Njegov udeo će decembra 1940. godine iznositi 22 deonice  ), a zatim  Herman Dajč – 15, Mita Međanski – 11, dr Svetislav Mihajlović ( iz Beograda) – 10, Andrija Dajč i Lajčo Gombo po – 8  i Hermaan Grinfeld – 6, Leo Kepih – 5 komada.

U slučajevima podizanja  kredita, zalog  su bile nekretnine  Deoničko društvo je 1931.  godine imalo u svome vlasništvu 5 objekata, kuća, na sledećim adresama: Petrovgradska  37 i 46 (radionice), Save Tekelije 6 (porodična kuća) i Kuhačeva 15.[9] kao i akcije firme. One su 1937., kada je uziman zajam od 300 000 dinara, od “Opšte kreditne banke d.d.”  procenjene na 350 000 dinara.[10]

Firma je 1938. godine  pokazala  interesovanje  za  obezbeđivanje svoga daljeg izvoza u Nemačku, kada ova država uvodi   kontingente  za našu robu. Celokupni jugoslovenski izvoz prerađenih creva u  Nemačku je 1937. godine iznosio 103 000 kg u vrednosti preko 2 miliona dinara. Firma “D.d. za izradu  creva” je naglašavala   da  bi  sama  mogla  da obezbedi tu količinu robe za izvoz u Nemačku. [11]

Pre rata firma je demontirana i preneta u Beograd.

 

[1] Herman Dajč (Hermann  Deutsch)  je  rođen  1873. godine. “Svršio je  gimnaziju  i  izučio  ovu struku. U cilju specijalizacije proputovao je skoro celu  Evropu”. Šematizam industrije Dunavske Banovine, Beograd 1940, st 100.  Odlikovan je ordenom  Sv.Save III reda. Jedan je od osnivača, sa Vilmošom Glidom i Jakobom Bergerom, “Ortodoksnog pobožnog društva”, odnosno “Ortodoksne jevrejske veroispovedne opštine”.

[2] Andrija Dajč  (Deutsch Andor), (Subotica 1898  –  Hrenovo 1944). Andrijina žena Majer (Mayer) Etela (1901) također je stradala u logoru (Aušvic).

[3] Prilikom ženidbe 1922. godine, suprugom koja je bila iz Čehoslovačke, on je pokrenuo postupak za dobijanje državljanstva, koji se očigledno nije tako brzo okončao. IAS, F:47, 1205. IV 362/1922

[4] AJ,F:65.2409.1425

[5] IAS,  F:47.1208.  III 575/1922. U predmetu su sačuvani i tehnički planovi objekta.

[6] AJ,F:65.2409.1425

[7] Majer Edmund je rođen 1894. godine u Bratislavi. Sastra mu je bila udata za Andriju Dajča. Od 1920. godine sa Mitom Međanskim, u Subotici  otvara  “Prvu slovensku gvožđaru” a zatim  učestvuje  u osnivanju i radu niza drugih subotičkih preduzeća.

[8] Zaposlen je bio i nemački državljanin Teodor Knifer (Knipfer).IAS,F:235.20.546/1924

[9] IAS, F:47.1246. IV 1708/1931

[10] IAS, F:43.111.

[11] IAS, F:56.230/1938

DD CREVA

Spisak akcionara 1940. godineEnter a caption

AJ, F:65.2409.1425.

Deoničarsko društvo za izradu creva d.d. u Subotici

Iskaz      članova upravnog i nadzornog odbora 1926.

Ime i prezime                    zanimanje           narodnost           nadležnost  državljanstvo

Stevo Prodanović             bankovni

ravnatelj                  srbin                  Subotica               S.H.S.

Salamon Gombo              trgovac                     srbin                  B. Topola             S.H.S.

dr Aleksandar

Magarašević                       odvjetnik                 srbin                  Subotica               S.H.S.

Salamon Gombo              trgovac                     srbin                  Subotica               S.H.S.

Herman Dajč                     ravnatelj D.d.         srbin                  Subotica               S.H.S.

za izradu creva

Andor Dajč                          poslovođa D.d.      srbin                  Subotica               S.H.S.

za izradu creva

Laura Dajč                           privatnica                 srbin                 Subotica               S.H.S.

Milan Damjanović            tajnik društva         srbin                 Subotica               S.H.S.

“Lloyd”

Mito Međanski                                 trgovac                      srbin                 Subotica               S.H.S.

Edmund Mayer                                 trgovac                      čeh                    Bratislava             Č.S.R..

dr Svetislav

Mihajlović                                 odvjetnik                  srbin                 Beograd               S.H.S.

 

Inostranog kapitala nema.

Svrha društva je: kupoprodaja, obrtna preradba i unovčenje raznovrsnih životinjskih creva.

 

Policija grada Subotice

20.okt.1926.