Dragomir dr Dimitrijević, advokat


Dr Dragomir (Draga) Dimitrijević je rođen u Sent1 1892. godine. [1]. Između dva rata srećemo ga kao advokata u Subotici. Bio je predsednik M.O. Dobrovoljaca, vodio je prepisku sa Gradom prilikom osvećenje dobrovoljačke zastave 1925.[2] U 1928. se žalio na gradske namete, na luksuzni porez. Ističe da mu je oporezovano kao da ima 12 prostorija, a on ima samo 6! Stanovao je na adresi Šenoina 3, a kancelarija mu je bila u istoj ulici na broju 9. Za kancelariju je koristio  samo 3 prostorije.[3]

Našao se u nemilosti novih vlasti nakon 1945. godine.DIMITRIJEVIC DRAGA

[1] IAS, F:176.15

[2] IAS, F:47. II 8,15/1925

[3] IAS, F:47. XXIV 77/928