Dušan Krnajski Jović


Dušan Krnajski Jović (21.12.1903.- ?), Srbin, pravoslavne vere, otac mu je bio Đura posednik. Imao je adresu IV krug,  Manastirska 4.

slika

Pre rata

Dušan K.J.  je bio 1931. član Kuglačkog kluba, a pored njega članovi su bili i: Vojnić Zelić Vojislav, Đurđević Kosta, Birsa Ivan,Krnajski Milivoj,Pilić Miloš, Sabanov Ivan, Čajkaš Elek, Kral Eduard, Pilić Ozren, Prohaska Lajčo. Marinković Jovan, Carević Vlaho, Malagurski Šime, Gršić Lajčo, Zvekić Sever, Tomljenović Jakov, Ador Antun, Simić Sava, Dragojlov Stojan, Krnajski Jović Dušan, Nikolić Miloš, Pozderović Lajčo, Pilić Dušan, Vidić Janko, Pilić Georgije, Hegediš Filip, Štajner Ivan, Kulić Josip, Vrba Josip, Ognjanov Nikola, Abramić Josip, Beniš Matija, Orčić Pavle, Gubić Koloman, Kozma Julije, Varga Antun, Popov Borisalv, Grbac Antun, Fabijan Stevan.

ce

Iste 1931. godine, kada su izbili sukobi u Domu studenata Pravnog fakulteta, u žalbi dekanu Aćimoviću, pominje se i student Dušan Jović Krnajski koji je napadnut od Slobodana Marušića prilikom sastanka Jugoslovenskog kluba. Marušić je hteo intervenciju kod predsednika vlade zbog afere između novinarskog saradnika Bogdana Maramice i policajca Mladena Prodanovića.

slika 2

potpis

Nakon rata

Kakvu je karakteristiku dobio Dušan Krnajski Jović u postupku kandidovanja 1946. godine?

DUSNA KRNAJSKI JOVIC