Emil Lederer, trgovac žitom


Emil Lederer je rođen u mestu Klingenbach (danas Austrija  https://en.wikipedia.org/wiki/Klingenbach. U 1922. godini  još nije imao jugoslovensko državljanstvo. (IAS, F:47.I 215/1922.) On  je od  1912. godine radio za osiječku firmu Union, koja ga je 1919. imenovala za upravnika filijale u Subotici. U kasnijem periodu imao je registrovanu posredničku trgovinu u Subotici i bavio se izvozom poljoprivrednih proizvoda i žita. (IAS, F:235.23.188/1926.)  Tokom 1929. godine radi sklapanja poslova  putovao je u Čehoslovačku, Austriju, Nemačku, Belgiju, Holandiju i Mađarsku. (IAS, F:235.29.565/1929.) O  količinama robe koju izvozi saznajemo da je na pr. od novembra do decembra 1928. godine izvezao u Austriju i Nemačku 400 vagona žitarica. U 1929. godini izvozio je kukuruz u Italiju. Kućna adresa mu je bila Park Kralja Petra 10. Za vaspitanje svoje dve kćerke imao je vaspitačicu iz Nemačke, koja ih je poučavala i jezicima; nemačkom, engleskom i francuskom.

XXIV 61 927

IAS, F:47. XXIV 61/1927