EX PANNONIA br. 22, 2018.


pdf: ExPannonia-br 22

22

Korice-2018-SPOLJA (1)

Prelom-22-2018

 

САДРЖАЈ

                     СТУДИЈЕ

ЗАВИЧАЈНА ИСТОРИЈА

 • Дејан Мркић, Изградња новог подвожњака у Суботици 1958. године и догађаји који су томе претходили
 • Емил Либман, Бранка Милисављевић, Зорица Либман, Социјално-здравствена заштита новорођенчади и мале деце у Суботици током XX и почетком XXI века. Поводом 60 година оснивања и рада, Службе за неонатологију у суботичкој болници (1958–2018)
 • Карло Славић, Оснивање Удружења Трговаца Суботице 1941. године. (A Szabadkai Kereskedők Egyesületének magyar és zsidó tagjainak névsora 1941-ből)

6. Mozsár bemutatója

ИСТОРИЈА

 • Золтан Месарош, Биланс једног ратног губитника

АРХИВИСТИКА

 • Тијана Рупчић, Спашавање грађе Грунтовног суда Велика Кикинда

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

 • Зоран Вукелић, Друштво Истра–Трст–Горица у Суботици
 • Тибор Халас, Суботица 1918. године у светлу скупштинских записника (Szabadka

1918–ban. A közgyűlési jegyzőkönyvek tükrében)

 • Ana Štimac, Država Slovenaca, Hrvata i Srba kroz Zbirku stampata Hrvatskog državnog arhiva

ИЗ РАДА АРХИВА

 • Дијана Бореновић, Библиографија Ex Pannonia 17–21, 2013–2017.
 • Золна Матијевић, Изабела Папди, Magyar László Bibliográfiája / Bibliografija Lasla Mađara
 • Тамара Петковић, Летопис Историјског архива Суботица у 2017. години
 • Татјана Сегединчев, 4. дани ICARUS-a u Хрватској и EURBICA конференција, European archival landscape: Reaching out for new horizons, Сплит–Трогир, 14–16. март 2018.

ПРИКАЗИ

 • Стеван Мачковић, Приказ књиге Катарине Корпонаић Тајанствена Суботица – Породична и

завичајна хроника. Суботица 2017, издавач Историјски архив Суботица

 • Хелена Омеровић, Приказ Изложбе Палић 1945–1985, у организацији Историјског

архива Суботица и Градске библиотеке Суботица, Ноћ музеја 19. маја 2018, Градскa               библиотекa Суботица на Палићу

IN MEMORIAM

                                АУТОРИ У ОВОМ БРОЈУ

                                УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Korice-2018-UNUTRA

TARTALOM

                KUTATÁSOK

                                HELYTÖRTÉNET

 • Mrkić Dejan, A szabadkai aluljáró megépítése 1958-ban, és az azt megelőző események
 • Libman Emil, Milisavljević Branka, Libman Zorica, Az újszülöttek és kisgyerekek szociális és egészségügyi gondozása Szabadkán a XX. században és a XXI. század elején A Szabadkai Kórház Neonatológiai, Szolgálata megalapításának 60. évfordulójára
 • Szlávics Károly, A Szabadkai Kereskedők Egyesületének magyar és zsidó tagjainak névsora1941-ből

TÖRTÉNET

 

 • Mészáros Zoltán, Egy háborús vesztes végszámadása

ARCHIVISZTIKA

 • Rupčić Tijana, A nagykikindai Telekkönyvi Hivatal (Gruntovni sud) iratanyagának megmentéséről.

A Kikindai Történelmi Levéltár tapasztalatai az iratképzőnél

LEVÉLTÁRI ANYAG

 • Vukelić Zoran, Az Isztria-Trieszt és Goricia Társaság Szabadkán
 • Halász Tibor, Szabadka 1918–ban. A közgyűlési jegyzőkönyvek tükrében
 • Štimac Ana, A szlovének, horváto és szerbek állama a Horvát Állami Levéltár Nyomtatvány  Gyűjteményének tükrében

A LEVÉLTÁR TEVÉKENYSÉGÉBŐL

 • Borenović Dijana, Az Ex Pannonia bibliográfiája 17–21 számok, 2013–2017
 • Matijević Zolna,Papdi Izabella, Magyar László Bibliográfiája / Bibliografija Lasla Mađara
 • Petković Tamara, A Szabadkai Történelmi Levéltár 2017. évi tevékenysége
 • Segedinčev Tatjana, 4. ICARUS-napok Horvátországban: European archival landscape: Reaching outfor new horizons és az EURBICA konferencia, Split–Trogir, 2018. március 14–16.

ISMERTETÉSEK

 • Mačković Stevan, Katarina Korponaić Titokzatos Szabadka – családi és helytörténeti krónika cím könyvének ismertetése, Szabadka 2017. A Szabadkai Történelmi Levéltár kiadása.
 • Omerović Helena, Palics 1945-1985. című kiállítás ismertetése. A kiállítást a Szabadkai Történelmi Levéltár és a Szabadkai Városi Könyvtár szervezte. Múzeumok éjszakája, 2018. május 19. A Szabadkai Városi Könyvtár palicsi épülete.

IN MEMORIAM

                                E SZÁM SZERZŐI

                                UTASíTÁSOK MUNKATÁRSAINKNAK

 

CONTENTS

                STUDIES

                                LOCAL HISTORY

 • Dejan Mrkić, Building of the new underline bridge in Subotica in 1958 and the events before
 • Emil Libman, Branka Milisavljević, Zorica Libman, 20th Social and health care of newborns and small children in Subotica during the  and the beginning of 21st century 60 years since the founding of  Neonatology Department in the General Hospital in Subotica (1958–2018)
 • Károly Szlávics, Establishment of the Tradesmen Association in Subotica in 1941

HISTORY

 • Zoltán Mészáros, The Balance Sheet of the Defeated

ARCHIVAL SCIENCE

 • Tijana Rupčić, Rescue of the holdings of the Great Court of Kikinda. Experiences of the

Historical Archives in Kikinda

FROM THE ARCHIVAL MATERIAL

 • Zoran Vukelić, Istria–Trieste–Gorica Society in Subotica
 • Tibor Halász, Subotica in 1918 through the City Assembly protocols
 • Ana Štimac, The State of Slovenes, Croats and Serbs in the Stampata Collection of the

Croation State Archives

ARCHIVES’ ACTIVITIES

 • Dijana Borenović, Bibliography of Ex Pannonia 17–21, 2013–2017
 • Zolna Matijević,Izabella Papdi, Bibliography of László Magyar
 • Tamara Petković, Chronical of The Historical Archives of Subotica for the year 2017.
 • Tatjana Segedinčev, 4. days of ICARUS Croatia and EURBICA conference, European archival

landscape: Reaching out for new horizons, Split–Trogir, March 14–16, 2018.

REVIEWS

 • Mačković Stevan, Review of the book Tajanstvena Subotica – Porodična i zavičajna hronika.

Subotica 2017, published by The Historical Archives of Subotica

 • Helena Omerović, Exibition Palić 1945–1985 review, ogranized by The Historical Archives of Subotica and The City Library Subotica, Night of the Museums, May 19, 2018, City Library Subotica – Palić department

IN MEMORIAM

                                AUTHORS IN THIS ISSUE              

                                INSTRUCTION TO PARTICIPIANTS