F.176 ZBIRKA MATERIJALA O RADNIČKOM I NOP POKRETU – SUBOTICA (I NJEN SASTAVLJAČ)


PODACI IZ VODIČA KROZ ARHIVSKE FONDOVE ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA, XVIII/1.

F.176 ZBIRKA MATERIJALA O RADNIČKOM I NARODNOOSLOBODILAČKOM POKRETU – SUBOTICA 1903-1989
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj. 2; k.87; 8,40 m
Jezik građe: srpski i mađarski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu
Kategorizacija: od velikog značaja
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
U građi fonda se mogu pronaći: oglasi, naređenja, lične isprave, obaveštenja, pozivi, proglasi, legitimacije, radničke knjižice, direktive KPJ, izveštaji, presude, saslušanja, prijave ratnih zločina i stradanja, evidencije o poginulima, memoarska građa, štampa, fotografije, filmovi, dijafilmovi, magnetofonske trake, literatura u funkciji pokreta, periodika, rukopisi.

Istorijat zbirke:
Obeležavanje četrdesete godišnjice osnivanja KPJ i revolucionarnih sindikata bili su neposredan razlog za otvaranje Odeljenja radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta u Gradskom muzeju u Subotici 1958. godine. Zadatak ovog odeljenja je bio osvetljavanje događaja, pojava i likova iz istorije radničkog pokreta Subotice i okoline, otkrivanje, prikupljanje, kopiranje i prepisivanje dokumenata i ostalih vrsta svedočanstava. Arhiv je zbirku preuzeo od Muzeja 1977. godine.  Od preuzimanja nastavljen je rad na popunjavanju zbirke. U okviru zbirke preuzeta je i arhivska građa subotičkih sindikalnih organizacija između dva rata koja je 1981. godine izdvojena u posebne fondove (F.217 i F.218).

SUMARNI INVENTAR

12

345

1 st knjige 1 do 10 aj KNJIGE

2 st 11 22 aj KOPIJE3 st 23 aj do 30 aj 8 VUB

4 st 31 do 38 aj SPISKOVI

5 st 39 do 49 aj MEMOARSKA

 

F 176 Tisak

F 176 Tisak, sumarni

8 st 56 do 60 aj NOVINE

 

9 st 61 aj STAMPA PREPISI

 

FOTO 10 st 62 do 70 aj foto

FILM

12 st 77 do 78 aj DIJAFILM13 st 79 aj LIT14 st 80 aj KOM LIT15 st 81 aj LIT PERIODIKA16 st RUKOPISI17 83 do 90 aj BELESKE

 

IZ GRAĐE F:176.

 

F 180 I D 18 x 1946176 217 i 218 atentat468 Dura Dulic176.15. Iv Ivandekic lazar i IvanF-176_68_26F-176_68_27F-176_68_28F-176_73_3F-176_73_06F-176_73_8F-176_73_09F-176_73_10F-176_73_11protest F-176_68_19Sportolok F-176_73_3F 176 64 870 U Zg vlasuljarski kongres 19344 01 1945523 opis724 JM Spartak skokMarcel 176II Martinovic album176.15. Gyelmis i Iv Ivandekic ImreDeutsch PolacsekF-176_68_19F-176_68_24F-176_68_251

 

O autoru sumarnog inventara Milanu Dubajiću:

08-III-1977

Kolektiv Arhiva 8.3.1977.

МИЛАН ДУБАЈИЋ  (1929-2007)dubaic_milan

Милан Дубајић (3.фебруар 1929, Нови Жедник – 30.април 2007, Суботица),  је био  учесник  Народноослободилачког покрета од 1944.године. У рату је при Котарском народноослободилачком одбору Доњи Лапац био курир. Основну школу је завршио у Жеднику, а Гимназију у Новом Саду и Суботици. Филозофски факултет (предмет историја са помоћним историјским наукама ) је студирао и завршио у Београду 1957. године. Кратко време је био запослен као васпитач, нешто више од две године ради као професор у Гимназији , а осамнаест година ради као кустос-историчар у Градском музеју у Суботици. Годину и по дана је вршио дужност директора Градског музеја.  У Историјски архив прелази 1. фебруара 1977. године. Као директор те установе радиће до новембра 1993. године. Кратко време до одласка у пензију фебруара 1994. године радиће на пословима архивисте. Још као кустос у Музеју ради на истраживању радничког покрета , као и на проучаванју Народноослободилачке борбе 1941-1944. године. За то време организује и приређује више изложби. По доласку у Историјски архив наставља са научно-истраживачким радом. У штампи и часописима објављује око 150 чланака са тематиком радничког покрета. У посебним издањима су му објављена два стручна рада: „Раднички покрет у Суботици 1918-1921.“ и „Портрети, биографије суботичких револуционара“.  Наводимо још неке од наслова његових радова: „Организација КПЈ и СКЈ-а у Суботици“, „Јосип Кларски и Каћа Л. Милошев, цвет слободе“, „Јосип Мерковић“, „Организација КПЈ и СКОЈ- а у Суботици 1941.“, те рукопис у којем се јавља као коаутор „Предшколске установе у Суботици 1843-1971.“  Био је члан многих комисија, секретар Редакције за „Монографију“ која се бавила истраживањем суботичке прошлости, главни уредник часописа Историјског архива „Корени“. У сарадњи више аутора учествовао је у писању  дела  под називом „Именик – жртава Другог светског рата на подручју суботичке општине“, које је изашло у Суботици 2000.године.  Милан Дубајић  је у Архиву радио на сређивању архивске грађе која се тицала провенијенције Другог светског рата.Тако је архивистички средио фонд под називом „ Збирка материјала о радничком покрету у Суботици 1918-1945.“ ; уз то је израдио аналитичке описе са картицама. Сумарне инвентаре је израдио за фондове  “Градска комисија за ратну штету – Суботица 1945-1946“  и „Среска комисија за ратну штету – Суботица 1945-1946.“година.  Такође је био ангажован у јавном и културном животу Суботице, као и члан СУБНОР-а.  Милан Дубајић ће остати упамћен као коректан директор, колега и сарадник.

Татјана Сегединчев, Историјски архив Суботица

IZ BIBLIOGRAFIJE:

Radnicki naslov

 

IMENIK NASLOVNA