Gradska skupština – Narodni Odbor 17.4.1919.


SENAT GRADA SUBOTICE

SENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICESENAT GRADA SUBOTICE

Prvi Bunjevac, nakon dugog vremena, na čelu gradskih  vlasti  bio je dr STIPAN MATIJEVIĆ. On je rođen 1872. u Subotici. Pre njega je zadnji gradonačelnik Bunjevac  bio  Lazar  Mamužić,  koji  je čitavih 18.  godina zauzimao taj položaj. Nasledio ga je  1902.  godine dr Karolj  Biro (Biró Károly),  koga  je  smenila  tek  srpska  vojna uprava,  18.11.1918. godine, koja tada i postavlja dr Matijevića, koji će imati  i velikožupanska prava. On je ostao na tom mestu do 20.5.1920. godine. Matijević  je bio pravnik,koji je nakon školovanja u Subotici  pravne nauke završio u Budimpešti. I  pre  rata  je  bio  angažovan  u  javnom životu. Nakon smenjivanja je radio kao javni beležnik. Napisao  je 1928. godine, memoarsko delo, “Događaji koji su se odigrali za  vreme mog javnog delovanja”. O značaju uloge dr  Matijevića,  i samog  perioda u kome je on gradonačelnik, najbolje svedoče reči zahvlnosti  koje  njemu lično i saradnicima upućuje  Narodna  uprava  za  Vojvodinu,  na  savesnom i  rodoljubivom  radu  koji  su  “…  omogućili  da  uspešno  obavimo jedan od najačih poslova  u  istoriji  naroda  srbskog,  posao  odkidanja ovih bogatih pokraina Ugarske i pripajanje istih Kraljevstvu  Srba, Hrvata i  Slovenaca.”   Za svoje zasluge, odlikovan je  1925. godine ordenom Svetog Save.