Kad gore vatrogasci (požar u tornju Gradske kuće, 1923.)


U Subotici organizovana briga za zaštitu od požara seže u XVIII vek, kada nalazimo u prvom gradskom statutu /policiskom propisu iz 1745. odredbe u  zabrani unošenja lula u crkvu, pušenja po sokacima…

3 Koreni Statut 1745 prevod.jpg

Transkripcija sa orginala Lasla Mađara, Koreni, svedočenje vekova, 1991, 73.

Koreni naslovna

F 179 I 38 Statut

IAS, F:179 I 38 Statut

Ipak, požari su se dešavali!  Tako je vatra izbila upravo i kod vatrogasaca.

br 14+

1914.

Noću 3.04.1923. u tornju Gradske kuće gde se nalazila osmatračnica vatrogasaca izbio je požar. (1) Po zapisniku koji je odmah sastavlje, saznajemo da vatra izbila zbog peći, odnosno loše izolovanog dimnjaka.47 1500 938 923[1] IAS, F:47. 1499. 938/923

XII 132.1921 vatrogasci

Grad 1939. godine u zvaničnoj vatrogasnoj četi ima 46  vatrogasaca.