Kratak osvrt na 2019. u Istorijskom arhivu Subotica


U TV emisiji CUKARIN od 10.01.2019. imao sam prilike da kratko sumiram neke segmente rada arhiva u 2019. godini. Izneo sam podatke o broju istraživača (109), stranaka (1005) kao i radu na digitalizaciji.

Screenshot 2020-01-13 07.57.44Screenshot 2020-01-13 07.58.54Screenshot 2020-01-13 07.59.01Screenshot 2020-01-13 07.59.34Screenshot 2020-01-13 07.59.40