Lovišta i njihovi vlasnici


Početkom tridesetih godina, sopstvena lovišta na teritoriji subotičke opštine imalo je 28 zemljoposednika. (IAS, F:47. III 243/1933.)1929 3 2 2 47 JOSmanjAAa

To su bili izlučeni zemljoposedi, koji su pre agrarne reforme pripadali tim veleposednicima. Njima je ostavljeno isključivo pravo lova na tim kompleksima. Najveće je bilo

 • Vojnić Bele, na Verušiću i Žedniku, u površini od 873 k.j.

 • a najmanje ono u vlasništvu Pijuković Josipa na Kelebiji, koje je iznosilo 172 k.j. Neki od korisnika prava lova su bili i
 • Mađar Marija (na površini od 354 jutra),
 • Vermeš Karlo (211 k.j.)
 • i Vince Dančo (350 k.j.) čiji su lovni tereni ležali na Ludošu, na Bikovu je to bila
 • Vojnić Marija (242 k.j.),
 • na Verušiću Lelbah Julije (619 k.j.),
 • u Žedniku Jurić Marko (293 k.j.),
 • Pijuković Josip (376 k.j.),
 • Radić Milenko (200 k.j.)
 • i dr Biro Karlo (229 k.j.),
 • u Đurđinu dr Purgli Aleksandar (253 k.j.),
 • u Tavanmutu Birkaš Danilo (246 k.j.),
 • na Šebešiću Halbror Josip (265 k.j.),
 • na Zobnatici Varga Josip (328 k.j.).