Matej Jankač


JANKAČ, Matej, pravnik, javni djelatnik, zborovođa.  ( Bistra /Zagrebačka županija/ 21. IX. 1881. – 10. IV. Zagreb 1968. ) Otac mu je bio Stjepan a mati Ana Kos. Bio je 182 cm visok, smeđih očiju i kose. Sa suprugom Anom Jankuševec imao je sinove Zvonimira (Banja Luka 1909. – ) i Milivoja (Banja Luka 18.11.1910. – ) te   kćerku Vericu (  – ).

F 47 XII 1368 1921 selidbeni troskoviF 47 XII 1368 1921F 47 1226 Jankac nece OborF 57 867 1934

JANKAC

Već u pučkoj školi i gimnaziji primjećen je njegov talenat za glazbu. U daljem školovanju na zagrebačkoj bogosloviji njegova darovitost za pjevanje i glazbu očituje se i u tome što postaje prdsjednikom i zborovođom najstarijeg hrvatskog pjevačkog društva Vijenac a regens chori zagrebačke katedrale postavlja ga za koralistu. Nakon upisa na Pravni fakultet postaje pjevačem Kola a zatim zborovođom Varaždinskog kluba. Po svršetku studija živi i radi u Osijeku gdje djeluje u HPD-u Kuhač. Sa odlaskom u bosanskohercegovačku  sudačku službu, postao je zborovođa banjalučkog HPD Nada a pjevao je bas i bariton.    Nakon što je kao sudski savjetnik premješten u Bihać, nastavlja sa glazbeno kulturnim djelovanjem u tamošnjem HPD Krajišnik. U jesen 1920. godine, nakon dogovora sa subotičkim gradonačelnikom dr. Franjom Sudarevićem, javlja se na natječaj za mjesto gradskog bilježnika i biva primljen. Od  rujna 1920.  se nalazi u Subotici.  Radi prvo kao gradski bilježnik a zatim od tridesetih godina kao odvjetnik.  Jedan je od osnivača “Hrvatskog  pjevačkog  društva  Neven” i prvi pročelnik njegova Odjela za glazbu, a zatim i poslovođa Društva od 1925. do 1930. i potpredsjednik od 16. veljače 1930. do 1941. godine, kada se trajno nastanjuje u Zagrebu.  Njegovi  sinovi  Milivoj   i  Zvonimir, takođe odvjetnici,  bili su aktivni  u Nevenu.   U Subotici je stanovao u I krugu, Agina 8. Važio je za skromnu i samozatajnu ličnost. Ilustrativan je primjer kada je, vjerovatno ne samo zbog toga, nego i neslaganja sa snažnom prorežimskom ideološkom protkanošću  čitavog projekta, odbio učestvovati u radu Odbora za proslavu četiristogodišnjice Cara Jovana Nenada u koji su ga imenovali a ujedno i  sudjelovati u proslavi koja je uslijedila 1927. godinePreminuo je u Zagrebu 10. travnja 1968. godine i sahranjen je na Mirogoju.

 

NEVEN u sredini. Jankac i Katanec

HPD Neven

Izvori: HAS, F:47. XII 1368/921; F:47. XI 35/928; F:57. 867/1934

Lit: Ante Sekulić, Radićevci u životu bačkih Hrvata od 1918. do 1928., Hrvatski iseljenički zbornik, 1994., 160.-161. str.

Tomislav Žigmanov, Djelatnost dr. Mihovila Kataneca i Mateja Jankača, Klasje naših ravni, Subotica, 1999., br. 1, 75.-77. str.