Moje knjige (monografije)


Moja stručna bibliografija koja broji preko 111 jedinica sastoji se od članaka i studija, leksikografskih priloga, autorske monografije (Industija i industrijalci Subotice 1918-1941, Istorijski arhiv, Subotica 2004) i tri koautorske (Nastanak i razvoj predškolstva u  Subotici, PU Naša radost, Subotica, 2004, Crveni krst u Subotici 1886 – 2006, Crveni krst, Subotica 2006. i 60 godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, A szabadkai Történelmi levéltár 60 éves tevékenysége, Subotica 2007). Radovi su mi objavljivani i u inostranim stručnim časopisima. Od juna 2001. godine nalazim se na mestu direktora ustanove Istorijski arhiv Subotica.