Moje studije i članci


 

 1. Ideološko-politička orijentacija listova Nepszava i Narodni glas, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, 1983, Novi Sad 1986, st. 5-31
 2. Zadužbine sa objektima u Subotici, Rukovet br. 29, Subotica 1993, st. 300 – 310
 3. Jevreji i metaloprerađivačka industrija u Subotici 1918-1941Rukovet, 4-5,  Subotica 199, st. 85-93
 4. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov, Rukovet, 6-7,  Subotica 1994,  st. 48-52
 5. A zsidók szerepe szabadka fémiparnak kialakulásban, Űzenet, 7-8,   Subotica, st.  470-484  
 6. Subotički Rotari klub 1936. godine, Rukovet, 7-8-9, Subotica 1995, 5-51
 7. Mijo Mirković (1898-1963) profesor subotičkog Pravnog fakulteta  kao ekonomski istoričar, Rukovet, 4-5-6, Subotica 1996, st. 21-23
 8. Zanatlije Subotice po državnom popisu 1828. godine, Ex Pannonia, 1, Subotica, st. 41-58
 9. Građevinska industrija u Subotici (1918-1941), Ex Pannonia, 2Subotica 1996,  st. 23-46
 10. Još nešto o porodici (porodicama) Ingus, Palics és környéke, 3,  decembar 1998
 11. itd.