Molbe za dozvolu gradnje kuća, 1925.


 

Analitički opisi:

 1. F:47.  III   839/1925

Molba Stipana Aladžića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće na svom zemljištu kod        groblja Sv. Roka. Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se             treba    pridržavati.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                               l:11

 

 1. F:47. III   840/1925

Molba   Pere Gabrića za izdavanje dozvole za gradnju  kuće na svom  svom zemljištu kod groblja Sv. Roka.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se             treba pridržavati.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                               l:11

 

 1. F:47. III   843/1925

Molba  Martina Šimokovića  za izdavanje dozvole za gradnju  kuće u ulici Save Tekelije.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje. Molba stranke nakon dovršenja gradnje za          useljenje sa dozvolom (1930.).

l:8

 1. F:47. III   845/1925

Molba   Pere Tumbasa za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Medulićevoj ulici.  na         Senatska odluka sa dozvolom gradnje. Molba stranke nakon dovršenja gradnje za          useljenje sa dozvolom (1927.).

Prilog: situacioni nacrt placa                                                                                      l:9

 

 1. F:47. III   849/1925

Molba   Pere Gršića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u III krugu, Svetla ulica 65.       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnički nacrt objekta                                                                                  l:9

 

 1. F:47. III   850/1925

Molba   Franje Aladžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u III krugu, Svetla ulica      19.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja        gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:11

 

 1. F:47. III   852/1925

Molba   dr Bele Kuneca (Kunetz) za izdavanje dozvole  za  adaptaciju njegovog objekta    bivše kafane Narod na Karađorđevom trgu, u trgovačke prostorije. Senatska odluka sa    dozvolom adaptacije.                                                                                                  l:4

 

 1. F:47. III   853/1925

Molba   Nikole Mamužića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Svetloj ulici br.11.         Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:11

 

 1. F:47. III   854/1925

Molba  Paje Čuline  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ul. 23. Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog: 2 tehnička nacrta objekta                                                                                 l:11

 

 1. F:47. III  855/1925

Molba  Ivana Godara  za izdavanje dozvole za gradnju  kuće, Svetla ul. 49 . Senatska        odluka             sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:2  tehnička nacrta objekta                                                                                 l:9

 

 1. F:47. III  856/1925

Molba  Nikole Crnjakov  za izdavanje dozvole za gradnju  kuće pored Kerskog groblja.                Negativna senatska odluka pošto treba da joj prethodi odobrenje za gruntovni prenos zemljišta.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:6

 

 1. F:47. III   857/1925

Molba  firme  Subotička Električna Željeznica i Osvetljenje D.D.   za izdavanje dozvole      za gradnju  čekaonice pored tramvajske pruge u Aleksandrovu.  Senatska odluka sa      dozvolom gradnje. Prepiska u vezi žalbe upravitelja škole u Alksandrovu na lokaciji    čekaonice.                                                                                                                   l:11

 

 1. F:47. III   865/1925

Molba  Petra Skenderovića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ul. 5.  Senatska odluka             sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:9

 

 1. F:47. III   866/1925

Molba    Ivana Skenderovića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla br. 3.              Senatska  odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:9

 

 1. F:47. III  867/1925

Molba    Šime Marjanušića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica br. 71 .       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta

l:10

 1. F:47. III  868/1925

Molba  Stipana Kopunovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica br. 69.       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                  l:7

 

 1. F:47. III  869/1925

Molba   Roke Peića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica br, 57.  Senatska odluka             sa dozvolom        gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:10

 

 1. F:47. III   870/1925

Molba   Mije Dajka  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica br. 25.  Senatska odluka             sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:7

 

 1. F:47. III  871/1925

Molba   Danila Vojnića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica br. 73.            Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:7

 

 1. F:47. III   873/1925

Molba    Aleksandra Dudaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica br.13.       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                l:7

 

 1. F:47. III   875/1925

Molba   Nikole Marki  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica 51.        Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

1:11

 

 1. F:47. III   876/1925

Molba   sup. Franje Huđika  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim         vinogradima.  Senatska odluka sa dozvolom    gradnje i dozvola za useljenje na nakon          dovršenja gradnje  iz 1928. godine Petru Ičevu, gradskom redaru, koji je u međuvremenu       kupio kuću.

l:16

 1. F:47. III   880/1925

Molba   firme Halbror i Drug  za izdavanje dozvole za podizanje radionice na Palićkom    putu 113, na mestu srušene. Senatska odluka sa dozvolom i uslovima gradnje.                                                                                                                                                                    l:4

 

 1. F:47. III   882/1925

Molba   Petera Besedeša  za izdavanje dozvole za gradnju kuće od naboja. Senatska          odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.                                                                                                                                                                   l:2

 

 1. F:47. III   885/1925

Molba   Stipana Kremečkov  za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice .  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.                                                                                                                                                                    l:2

 

 1. F:47. III   886/1925

Molba  Adama Filipsa činovnika Direkcije Državnih Željeznica  za izdavanje dozvole za    gradnju kuće u Palićkim vinogradima.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje .

l:12

 

 1. F:47. III   888/1925

Molba  Vranje Budžaka   za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu.    Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba           pridržavati.                                                                                                                                                       l:2

 

 1. F:47. III   890/1925

Molba   Vince Kovača   za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću.  Senatska odluka             sa dozvolom        gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog: tehnički nacrt objekta                                                                                      l:18

 

 1. F:47. III   900/1925

Molba  Franje Farago  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima.        Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

l:3

 

 1. F:47. III   904/1925

Molba  Jose Matkovića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica 43.       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                    l:8

 

 1. F:47. III   906/1925

Molba  Oskara Kelera  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima.                     Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba       pridržavati.                                                                                                                                                           l:2

 

 1. F:47. III   911/1925

Molba   Dezidera Sentivanji  za izdavanje dozvole za probijanje vrata na objektu Narodni bioskop, u ulici Harambašićeva 5.  Senatska odluka sa dozvolom i uslovima kojih se

treba pridržavati.

l:2

 

 1. F:47. III   913/1925

Molba  Ivana Piontek  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica 31.         Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje novom vlasniku – Antunu Gakoviću  na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                     l:10

 

 1. F:47. III   915/1925

Molba   firme S. Kopp i sinovi d.d.   za izdavanje dozvole za gradnju stanbenog objekta     na adresi Majšanski put 126.  Senatska odluka sa dozvolom i uslovima gradnje.

l:8

 

 1. F:47. III   918/1925

Molba  Paje Tumbasa   za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima.       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

l:11

 

 1. F:47. III   922/1925

Molba   Đure Dobo  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima na        Šosbergerovom fundusu.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na    nakon dovršenja gradnje.

l:4

 1. F:47. III   924/1925

Molba   Luke Kudlika  za izdavanje dozvole za gradnju dvorišne kuće u Halaškim             vinogradima.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.                                                                                                                                                                                                                                                                                 l:8

 

 1. F:47. III   927/1925

Molba   Ladislava Barteka  za izdavanje dozvole za podizanje izloga na njegovoj radnji u Vilsonovoj 47.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.                                                                                                                                                                                                                                                                                  l:5

 

 1. F:47. III   928/1925

Molba  sup. Franje Piča (Pietsch) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim             vinogradima.  Negativna senatska odluka.

l:3

 

 1. F:47. III   937/1925

Molba  Dezidera Vajsa  za izdavanje dozvole za gradnju dvorišnog objekta (pisarne) u      Poštanskoj 4.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.                                                                                                                                                                                                                                                                                 l:5

 1. F:47. III  940/1925

Molba   Teodora Gala za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima          (Reinic falu) .  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.

l:8

 

 1. F:47. III  945/1925

Prepiska u vezi žalbe Berte Čat (r. Vojnić) stanovnice Palića, povodom susedskog spora   oko ograde. Kako je administrativna vlast iscrpla svoja ovlaštenja prepušta dalje          rešavanje sudskoj instanci.                                                                                              l:22

 

 1. F:47. III  950/1925

Molba  Stipana Đurića  za izdavanje dozvole za dogradnju vile na Paliću.   Senatska          odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje  nakon dovršenja gradnje (1926.).

Prilog:  tehnički nacrt objekta

l:9

 

 1. F:47. III   951/1925

Molba  Mihalja Čeke  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malim Bajmoku. Senatska   odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.                                                                                                                                                                 l:4

 

 1. F:47. III   964/1925

Molba  Josipa Volni  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima            (Vermešova naselbina) .  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje   nakon dovršenja gradnje.

l:14

 

 1. F:47. III  969/1925

Molba   Aleksandra Majora. železničara  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u    Palićkim vinogradima .  Senatska odluka  sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje            nakon dovršenja gradnje (1928.).

l:13

 

 1. F:47. III  970/1925

Molba  Vojislava Stipančevića gostioničara, za izdavanje dozvole za kabine za       kinematograf  do kafane Abazija na Paliću. Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.                                                                                                                                                                                                                              l:2

 

 1. F:47. III  986/1925

Molba  Josipa Hartmana  za izdavanje dozvole za gradnju dvorišnog objekta  na adresi      Paje Dobanovačkog 6.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima        kojih se treba pridržavati.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                     l:8

 

 1. F:47. III  987/1925

Rešenje Oblasne direkcije katastra, Novi Sad  o poništavanju ovlaštenja za vršenje             geometarske prakse arh. Pavlu Vadasu.                                                                                                                                                                                                                                   l:2

 

 1. F:47. III   988/1925

Molba   firme Margit parni mlin d.d.  za izdavanje dozvole za pokrivanje objekata u Bene Sudarevića 50 i Ljubljanskoj 3 crepom umesti šindrom. Senatska odluka sa dozvolom za     pokrivanje crepom.                                                                                                         l:4

 

 1. F:47. III  1000/1925

Molba firme Sekelj i Vujković trgovine manufakturnom robom   za izdavanje dozvole za                prodaju roba na trotorau van radnje . Pimo podrške sa potpisima drugih lokalnih      trgovaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                    l:4

 1. F:47. III  1002/1925

Molba   firme Subotička Električna Željeznicai i Osvetljenje d.d.  za overu situacionog        i regulacionog nacrta. Senatska odluka kojom se potvrđuje stanje.

l:2

 

 1. F:47. III   1006/1925

Molba   Ćirila Lušina  za izdavanje dozvole za gradnju  krupare na Đurđinu. Prepiska u      vezi tog predmeta.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                   l:17

 

 1. F:47. III  1008/1925

Molba  trgovca Vince Čovića  za izdavanje dozvole za gradnju stanbene i trgovačke          jednospratne zgrade  u Krupežićevoj ulici 3. Prepiska u vezi tog predmeta.

Prilog:  6 tehničkih  nacrta objekta                                                                                 l:34

 

 1. F:47. III   1010/1925

Na inicijativu Inžinjerskog ureda vrši se pregled stanja kuće u Zmaj Jovinoj 25 u    vlasništvu ud. Mihalja Nađa. Zapisnik i senatska odluka kojim se konstatuje trošno stanje objekta i nalaže njegovo rušenje, kao i iseljavanje ruskog bjegunca Aleksandra Patrika.                                                                                                                                                    l:10

 

 1. F:47. III  1017/1925

Molba  Peić Bele   za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica 79.  Senatska           odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati  i dozvola za        useljenje na nakon dovršenja gradnje.

Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                     l:7