Naoružani subotičani (1918-1941)


U čitavom međuratnom periodu pored organa sile (kapetanije/policije[1], lugara, žandarmerije i vojske) bilo je i mnoštvo drugih naoružanih lica – građana Subotice. To su bili lovci u najvećem broju i po pravilu, ali bilo je i izuzetaka. Svi su morali za legalno posedovanje oružja da dobiju i posebne dozvole – oružni list.

Tako Törley Bálint – u, kako vidimo iz njegove molbe koju je podneo 21.3.1921. oružje – lovačka puška i revolver treba radi samoodbrane.

[1]  Gradska policija želi nabavku 60 pištolja Brauning. Ministarstvo Vojske odbija, jer je to oružje samo za vojsku! XIX  58/925

530 980 list

Veleposednik Henrik Bahrah koji ima  500 lanaca na Žedniku, također 1921. moli oružje baš kao i   udova Laze Mamužića.

Školski nadzornik Mikić Aleksandar (otac J.M. Spartaka) traži dozvolu za revolver jer stanuje van varoši u Malom Bajmoku:

Pored organa policije/kapetanije koji su odlučivali o davanju dozvola, neformalni uticaji su imali važnu ulogu ui u ovoj oblasti. Tako saznajemo i ovo: Đorđe Galfi  (György Gálffy)  apotekar, ali i politički angažovan kao vođa mađarskog radikalnog kluba, o kome piše lokalni list – Az ucca 1925. da je bio žestok denuncijant za vreme rata, a pod istragom nakon rata, imao je velikog uticaja na omogućavanje dobijanje pasoša, uverenja o moralnom vladanju, dozvolu za oružje!

U 1934. godini bilo je 892 posednika oružja. Oni su imali: revolvera – 504, pušaka – 410, flobera -10, lovačkih karabina – 6,  dvocevku -1, itd.

Među ostalima naoružani su bili:

 • Jurić Marko (revolver 6,35 mm)
 • dr Hofman Koloman (puška i revolver)
 • dr Malagurski Babijan  (revolver 6,35 mm i puška)
 • Lipozenčić Ladislav (2 puške, 12 i 24 mm)
 • Lungulov Radivoje (puška 12 mm)
 • Dr Lebl Marcel (revolver 6,35 mm)
 • Halbror Nikola (revolver 6,35 mm)
 • braća Miladinović, dr Radivoje i dr Borivoje, imali su po jednu pušku 16 mm i po jedan karabin od 9 mm, a i njihov otac dr Miladinović Slobodan, također je imao pušku od 16 mm.

veleposednici,

 • Terlei Gyula /Zobnatica 405 / (1 revolver i 2 puške)
 • dr Kalmar Elemer (revolver 6,35 mm)
 • Kalmar Tihomer (1 puška)
 • Lelbah Julije (revolver 6,35 mm i 4 puške)
 • Kiš Ljudevit /Zobnatica/ (3 revolvera, 2 puške, 2 lovačka karabina – 7,2 i 7 mm)

industrijalci,

 • Konen Vilim Matija (puška 16 mm)
 • Gonda Alfred (revolver 6,35 mm)
 • dr Litman Sigmund (revolver 6,35 mm) / direktor fabrike Zorka (a i “Zorka” je imala 2 revolvera)
 • Huter Arpad (revolver 6,35 mm)
 • Huter Julije (revolver 6,35 mm)
 • Hiter Mirko (revolver 6,35 mm)
 • Farago Bela (revolver 6,35 mm)
 • Ruf Josip (revolver 6,35 mm)
 • Lenard Aleksandar (revolver 6,35 mm)
 • Kop Marcel (revolver 6,35 mm)
 • Jakobčić Mirko (2 puške i revolver)

jakobcic imre

 • Vajcenfeld Koloman (revolver)
 • Rosenfeld Aleksandar (revolver 6,35 mm)

lekari,

 • dr Terek Bela (revolver 6,35 mm)

dr Torok Bela

 • dr Kostolanji Arpad (revolver 6,35 mm)
 • dr Santha György (3 puške,12,16 i 20 mm kalibra, flober i revolver)
 • dr Rukavina Josip (revolver 6,35 mm)
 • dr Mezei Stevan /Zrinjski trg 17/ (puška i revolver)
 • dr Blum Ladislav (puška 16 mm)

advokati,

 • dr Šulman Mirko (2 puške, 12 i 24 mm)
 • dr Manojlović Vladislav (puška od 16 mm)

Vladislav Manojlovic

 • dr Manojlović Jovan (2 puške)
 • dr Prokeš Mihajlo (2 puške)
 • dr Jovan Milekić (puška i revolver)
 • dr Bekefi Gyorgy (revolver 6,35 mm)
 • dr Šulman Andrija (flobert 6 mm)

profesori Pravnog fakulteta,

 • dr Konstantinović Mihajlo (lovački karabin 28 mm)
 • dr Aćimović Miodrag (puška od 16 mm)

Pored pojedinaca, i neka pravna lica su imala dozvole za oružje; Palićko ribarsko društvo (revolver 7mm), Jugoslovenska udružena banka (revolver 6,35 mm), “Zorka a.d.” (2 revolvera 6,35 mm), Konrat d.d.  ( revolver 6,35 mm)…itd,

Gde ima oružja ima i pucanja iz oružja. Nije se svaka upotreba oružja završavala srećno. Sigurno je bilo i nesretnih slučajeva koji su imali tragične posledice. Ne tako tragično, ali za njega sigurno neugodno prošao je i redar Grga Tumbas koji biva otpušten iz službe jer je 1. VI 1925. prilikom dolaska ministra unutrašnjih dela Bože Maksimovića na Palić, pucao iz službenog pištolja u pripitom stanju!