Obeležavanje 25 godina VIII. Vojvođanske udarne brigade


Kako se u 1969. godini obeležavalo 25 godina od formiranja VIII. VUB? Od strane SUBNOR-a sprovedena je akcija  popunjavanja i sastavljenja posebnih  upitnika gde su se popisivali poginuli borci ali i preživeli, kojima su slani pozivi da se odazovu i prisustvuju događaju. (Od oko 2000 boraca stradalo je čak 600 ili oko 1/3!)

korica

spisak prez600 poginulih Zapisnik priprema Djurdjin

proslava 1945 1969

program

Tavankut Mackovici

176 28 Mackovic

neuručen poziv

Zapisnik priprema Djurdjin

Iz dnevnika borca Grge Ivković Ivandekića:

(9.05.1945.)[1] Sreda 9 tog. Oko 9 sati krenuli smo dalje iz Varaždnina, za našom pešadijom. Dolazimo do 3ćeg (trećeg) sela iza Varaždina. Slavna naša je pešadija tu u selu, na daljini oko 500 metara odma je drugo selo kojega su zaposeli Ustaše. (…) (26 str.)

10.05.1945. Četvrtak 10 tog putujemo stalno dalje, dolaze ogromene planine pošto ulazimo u Sloveniju. U pet nam stiže vest da je Maribor oslobođen. Krenuli smo pravac za Maribor. Sunce je spuštalo svoje blage zrake na vrhove šuma i polako zalazilo za planine. Kao iz (vedra) neba vest da je kapitulirala Nemačka. Veselje da se opisat ne može, pršte pikavci, puca se na sve strane, sve se izmešalo, i pesma i pucanje. Tako u tom veselju stižemo u Maribor oko 12 sati. Do ujutro smo bili u krugu neke kasarne.

[1] Taj datum 09.05.1945. će postati Dan pobede.

664 na granici NDH

Borci VIII VUB na graničnom kamenu NDH prema Sloveniji 9. maja 1945.

664 9 Maj granica NDH

opis gornje fotografije

Zapisnik priprema u Cantaviru

665 Miklos Korica novembra 1944 Nadjbaracka

Komadant Mikloš Korica i borci u Nađbarački

51 Savic

borb put

1

28 700 000

Iz dnevnika borca Grge Ivandekića

vidi: https://suistorija.wordpress.com/2012/03/09/od-subotice-do-blajburga-bleiburga-dnevnik-partizana-2/    https://suistorijablog.wordpress.com/od-subotice-do-bleiburga-svedocanstvo-borca-viii-v-u-b-ilustracije/

 

Mackovic