Optanti


Ministrastvo unutrašnjih dela odlučuje o kandidatima koji su optirali za KSHS. Izdaje rešenja. Optiraju po čl. 80 Sanžermenskog ugovora o miru.

Sudeći po građi odeljenja Gradskog velikog beležnika u Subotici, optanata za državljanstvo Kraljevine SHS ima nekoliko puta viša, no onih koji optiraju za Mađarsku ili druge zemlje. Tako na pr. imamo

o optantima za KSHS:

 • F:47. I 133/1922. Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela o uvaženoj opciji za
  državljanstvo Kraljevine SHS, Antuna Seleši. L:3
 • F:47. I 184/1922. Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih
  dela da se uvaži molba Mije Vidora, konobara, za sticanje državljanstva
  Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (avgust 1922.). Izveštaj da je
  Ministarstvo uvažilo opciju molitelja (jun 1924.). L:6
 • F:47. I 198/1922. Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih
  dela da se uvaži molba Jelene Dojč (Deutsch), domaćice, za sticanje
  državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (novembar 1922.).
  Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju moliteljice (1923.). L:7
 • F:47. I 231/1922. Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih
  dela da se uvaži molba Eugena Kiša (Kiss Jenö), slikara, za sticanje
  državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da
  Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja. L:5
 • F:47. I 439/1922.  Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih
  dela da se uvaži molba koju je podneo Jovan Ursić, kazandžija, po
  poreklu Srbin (r. 1890.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS,
  optiranjem za tu državu. Izveštaj (1924.) da je Ministarstvo uvažilo opciju
  molitelja . L:9
 • F:47. I 27/1925.  Propratni akti predmeta rešenja o prijemu opcije za KSHS Josipa Borkovića, slovolagača rođenog u Baji. L:7

1

o optantima koji iseljavaju iz KSHS:

 • F:47. I 42/1922. Predlog gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba dr Dezidera Valija, lekara (r. 1870. u Subotici), po sopstvenoj izjavi po narodnosti Mađara, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu
  državu.  L:5
 • F:47. I 26/1924. Raspis Ministarstva unutrašnjih poslova o načinu postupanja sa optantom Ivanom Šternom, koji je optirao za Austrije pa time izgubio državljanstvo naše KSHS. L:2

F 47 I 45 1926 spisak optanata