Pavle Vadász, ovlašćeni civilni inžinjer


Inž. Vadas Pavle  (Sakcs / Tolna megye/ Mađarska,  5.12.1874. – 11.12.1944.), jevrejskog porekla.  Roditelji su mu bili  Albert Weiss i Roza Schwarcenberg. Diplomirao je 1900. u Budimpešti.  Sa suprugom Margaritom Silaši imali su  decu Andriju i Jelisavetu. Od 1908. nastanjen u Subotici. U 1922. godini primio je SHS državljanstvo i sagradio kuću u Aginoj ulici br. 5. Radio je kao projektant – ovlašćeni inženjer.  Vadasz ing

Vadasz

I on i supruga stradali su u holokaustu.

VADAS rođ. SILAŠI MARGIT supr. Pala, dr Filep (Fülöp), Miškolci Lujza, r.1.2.1883. Subotica. Vels, Nemačka, 18.5.1945, (Vp.1408/1946.) MUS,983/1946, ISJ,50.
VADAS PAL, Vajs Albert, Švarcenberg Roza, r.5.12.1874, Jevrej, inženjer, bor. Subotica. Sentpelten, 11.12.1944, (IO GNO 31194/1946.) MUS, 608/1946; ISJ,50.