Petar Pekić, život i djelo


Prezentacija Petar Pekić i njegovo djelo na skupu Međunarodni okrugli stol URBANI ŠOKCI 12 na temu: Šokačka i bunjevačka kulturna baština – kulturni kapital, baštinici i vlasnici, koji se održavao u Osijeku i u Plavni (Bač) 5. i 6. svibnja 2017. u organizaciji Šokačke grane Osijek, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj iz Pečuha i Vinkovačkih šokačkih rodova.

Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22Slide23Slide24Slide25Slide26Slide27Slide28Slide29