Popis “naroda” u Subotici, 1919.


Za potrebe pariske mirovne konferencije, da bi se dokazala “slavenska” većina na ovom prostoru, početkom 1919. godine izvršen je popis stanovništva.

građa:

F:47. I 13 /1919. Molba Senatu, od strane Gavre Čovića, Andre Ćakića, Remije Miljački, Jose Mikšića, Antuna Crnkovića i Remije Marcikića, koji su 1. „siečnja” (januara) počeli rad na žigosanju novčanica i popisu stanovništva, da se prime za gradske činovnike.  l:3

F:47. I  22/1919. Statistika popisa stanovništva obavljenog 1919. godine. Podaci su izraženi u tri kategorije, po maternjem jeziku (na osnovu koga su razvrstavani u tu narodnost), po zanimanju, i po veri. Ukupan broj je iznosio 101 286, od toga: Bunjevaca 65 135, Srba 8737, Mađara 19870, Nemaca 4251, Židova 3293. Po zanimanju – „zemljodilaca” je bilo 79 593, obrtnika 4 249, itd., a po veri – rimokatolika 87 655, pravoslavne vere 8 582, itd. Poimenični spisak popisivača (105) sa odlukom da im se isplati ugovorena suma honorara.      l:13

i 22 1919 popis

Statistika stanovništa Subotice iz 1919. godine. IAS, F:47. I 22/1919

Slavni gradski Senat!

Čast mi je izvestiti slavnog gradskog Senata, da je određen popis pučanstva obavljen i kontrola se sprovela. Priključujem u jednom primerku i ststistiku po kojoj ima u skupu stanovnika 101 286.

Iz među ovog je:

Bunjevaca                    65 135

Srba                                 8 737

Mađara                         19 870

Nemaca                         4 251

Židova                           3 293

ukupno:                  101 286

 

zemljodilci                   79 593

obrtnici                           4 249

trgovci                           1 242

činovnici                        2 491

diplomirani                       458

razni                               13 253                                                                                                                 ukupno:                     101 286

 

rimokatholika             87 655

prav. vjere                     8 582

gr.kath.                             122

izr.                                 3 363

ev.ref.                            1 267

ev.                                   297

 ukupno:            101 286

Ukupni broj onih koji slavenski govore:  81 706

Subotica, 26. veljače 1919.

1919 63 000

F:47. I  27/1919. Tabelarni iskaz rezultata popisa stanovništva 1919. godine. Pored rubrika o narodnosti,  zanimanju i veri, posebno su izraženi muškraci od 20 do 24 godine (3841) i oni stariji od 24 godine (21 365), i to po mestu stanovanja – gradskim krugovima i okolnim  naseljima.      l:4

f-047_1_27-1919