Razglednice iz Zbirke Jelisavete Lifka (F:216)


F.216 ZBIRKA JELISAVETE LIFKE 1882–1981
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj./; k.6; omot 1; 0,60 m
Jezik građe: srpski, mađarski, nemački
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu
Kategorizacija: od izuzetnog značaja
Osnovne karakteristike sadržaja građe: Građa sadrži lične dokumente o Jelisaveti Lifki i o njenom suprugu Aleksandru, te podatke o kinematografiji u Subotici i Jugoslaviji;
razglednice sa putovanja i tekstove o drugim umetnicima grada i države.
Istorijat stvaraoca zbirke: Jelisaveta Lifka, supruga Aleksandra Lifke, kinematografa u Subotici, rođena je u mađarskom gradu Đeru (Győr) 1882. godine, a umrla u Subotici, 1982. godine. Poznata je po suprugu, Aleksandru, koji je rođen u Brašovu (Rumunija) 1880. godine. Posle školovanja u Beču, u Parizu je upoznao tehniku kamere i pokretne slike, a 1900. godine kupio je prvu kameru i snimio prvi film. U Trstu je pokrenuo prvi pokretni bioskop u Evropi, sa kojim je obišao veći deo bivše Jugoslavije da bi se skrasio u Subotici, gde je umro 1952. godine.
Istorijat zbirke: Zbirku je formirala i IAS-u poklonila Jelisaveta Lifka 26. maja 1981. godine u količini od 0,60 metara. Građa je konačno sređena 1990. godine.
Izlučivanja nije bilo.

IAS-F_216_3_II_13_1_15_Miramare_Trst_25-5-1901IAS-F_216_3_II_13_1_15_Bad_Hall_29-8-1938IAS-F_216_3_II_13_1_14_Tatra_9-7-1901IAS-F_216_3_II_13_1_14_Ljubljana_11-6-1902IAS-F_216_3_II_13_1_10_Buxton_8-9-1905IAS-F_216_3_II_13_1_10_Teschen_a-d_olsa_10-11-1907IAS-F_216_3_II_13_1_11_Budimpesta_3-11-1909IAS-F_216_3_II_13_1_11_MeranIAS-F_216_3_II_13_1_11_Rijeka_5-3-1900IAS-F_216_3_II_13_1_12_Kosice_4-10-1909IAS-F_216_3_II_13_1_12_Otocic_kod_Perasta_9-9-1932IAS-F_216_3_II_13_1_12_Velden_19-4-1907IAS-F_216_3_II_13_1_13_Baden_pored_Beca_2-5-1900IAS-F_216_3_II_13_1_13_Bratislava_1-6-1905IAS-F_216_3_II_13_1_13_Dubrovnik_10-9-1932IAS-F_216_3_II_13_1_14_Bratislava_8-3-1901IAS-F_216_3_II_13_1_10_Baden_2-7-1901IAS-F_216_3_II_13_1_9_Venecija_10-3-1905IAS-F_216_3_II_13_1_9_VenecijaIAS-F_216_3_II_13_1_9_Budimpesta_31-10-1905IAS-F_216_3_II_13_1_8-Prag_9_7_1907IAS-F_216_3_II_13_1_8-dopisnica_sa_devojkom_u_sesiru_27-10-1917IAS-F_216_3_II_13_1_8-Budimpesta_5-5-1941IAS-F_216_3_II_13_1_7-Segedin_20-3-1908IAS-F_216_3_II_13_1_7-Grac(razglednica_sa_tri_planinska_vrha)oko_1913IAS-F_216_3_II_13_1_6-St_Veil_22-10-1907IAS-F_216_3_II_13_1_6-Prag_1-10-1902IAS-F_216_3_II_13_1_6-Lemberg_(Lvov_u_Ukrajini)IAS-F_216_3_II_13_1_1-Trst_28-4-1902IAS-F_216_3_II_13_1_2-Gmunden_21-10-1909IAS-F_216_3_II_13_1_2-Rijeka_Luka_26-8-1917IAS-F_216_3_II_13_1_3-Dopisnica_sa_likom_deteta_16-11-1901IAS-F_216_3_II_13_1_3-Prag_24-9-1909IAS-F_216_3_II_13_1_3-Venecija_22-12-1913IAS-F_216_3_II_13_1_4-Dubrovnik_11-3-1926IAS-F_216_3_II_13_1_4-Segedin_17-5-1912IAS-F_216_3_II_13_1_4-Zagreb_17-9-1907IAS-F_216_3_II_13_1_5-Ljubljana_most_Franca_Jozefa_26-3-1906IAS-F_216_3_II_13_1_5-Miskolc_8-6-1909IAS-F_216_3_II_13_1_5-Semering_30-5-1907

IAS-F_216_3_II_13_1_19_MeranIAS-F_216_3_II_13_1_20_Ceske_Budejovice_(Budweis)_14-9-1915IAS-F_216_3_II_13_1_20_Eger_pre_1905IAS-F_216_3_II_13_1_20_Slap Krke_18-4-1903

 

iz monografije: Stevan Mačković,  INDUSTRIJA  I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941), Subotica 2004.

BIOSKOPI

Prve bioskopske predstave održane su  u Subotici  1897. godine u  sali hotela “Pest”. Organizovali su ih putujući bioskopi, koje su držali stranci.  Andrija Zlinski je imao čast da prvi subotičane upozna sa novom vrstom zabave. Od tada su takve trupe navraćale u grad.[1]

Prvi stalni bioskop, doduše pod šatrom, otvorio je 1908.  Marjan Tumbas,  u  parku  pored  železničke stanice.[2]

Poseban značaj imaće za Suboticu imaće Aleksandar Lifka.[3] Od 1911.  godine  drži  u Subotici objekat (današnja “Lifka”, nekada hotel “Hungarija”) u kojem  se bavio bioskopskom delatnošću. Sa bratom Rudolfom i  majkom Ernestinom (r. Tihai), je 1920. dobio dozvolu za prikazivanje  filmova i u KSHS.

LIFKA ML copy     LIFKA MAMA

Aleksandar Lifka                                                Ernestina Lifka

[1] Novosadska  “Uranija” gostovala je 1902. Janoš Čala, Počeci kinematografskih delatnosti na teritoriji Vojvodine ( 1896 – 1918 ), diplomski rad, Beograd 1981, str. 41.

[2] Čala, nav. delo, str. 117.  Na tom mestu želeo je 1912. da izgradi svoj bioskop i Ferenc Fenjveš. Do 1913.  Subotica je imala 3 stalna bioskopa.

[3] Aleksandar Lifka (Brašov /Rumunija/  1880  – Subotica 1952). Porodica mu potiče iz mesta Lužec, nedaleko  od  Praga. Bio je najmlađi sin putujućih umetnika koji su se bavili držanjem pokretnog muzeja. tako je i Aleksandar rođen  na jednom putu. Imao je još  2 brata  i sestru.  Nakon  osnovne  škole, srednje obrazovanje stiče  u Beču. Važi  za  jednog  od  pionira kinematografije  na   ovim prostorima. Pored prikazivanja filmova, bavio se  i  snimanjem.  vidi: Janoš Čala, Počeci kinematografskih delatnosti na teritoriji Vojvodine (1896 – 1918), diplomski rad, Beograd 1981. Postupak za dobijanje jugoslovenskog državljanstva pokrenuo je tek 1939.godine kada  stiče zavičajnost  u Subotici, što je bio preduslov za državljanstvo. Supruga  mu  je bila Eržebet Bek (Đer 1895-?) , sa kojom se venčao 1920. Sa  njenim mužem Mirkom Bek, Aleksandar je 1937. godine bio ortak  u  trgovini drvima.  IAS, F:47.1265/1937. Bio je član masonske lože “Alkotás” ( od 1921. “Stvaranje” ) u Subotici.