Rezultat popisa stanovništva 1931. u Subotici (unutrašnji grad po kvartovima i spoljni grad)


Državni popis stanovništva obavljen je 31. marta 1931. godine.

Sačuvani popunjeni obrasci sumarnog pregleda  daju sledeće podatke:II 1381 1932

Slide10

2

Još uvek su se osećale posledice ratnih gubitaka. Bilo je 2823 ženskih lica više nego muških.