Sedmogodišnjica od 13. novembra 1918.


Na svečanoj skupštini gradskog predstavničkog tela – Proširenog Senata, održanoj 13.11.1925. donešena je odluka da se “…da se svaki 13. novembar izreče za lokalni narodni praznik” 

1925

Gr 172 1926

2