SPOMENICA NA CARA JOVANA NENADA SUBOTIČKOG 1527-1927 i njeno štampanje


F 47 1226 II 23 927

Troškovi oko obeležavanja 400 godišnjice Subotice (smatralo se da je 1527 godina koja to označava!)  i podizanja spomenika Jovanu Nenadu planirani su u visini od 300 000 dinara. Neke od stavki su bile i štampanje prigodne publikacije – Spomenice.

spomenica papirci

Spomenicu je štampala Gradska štamparija, za ukupan tiraž od 25 000 primeraka – 19 000 na ćirilici i 6 000 na latinici, cena je bila 25 000 dinara, ili 1 dinar po primerku. U prodaji je ona koštala 10 puta više ili 10 dinara![1]

25 000

826 racun Stanparije 25 000 kom

F 47 1226 II 23 4 232 1927 Odbor stampan

Tu cenu možemo uporediti sa troškovima koje je naplatila Industrija mramora i kamenoreza d.d. koja je preuzela isporuku carraskog mermera i druge tehničke poslove oko postavljanja spomenika i naplatila je ukupno 150 629 dinara.

Ind mramora

[1] Za 10 dinara tada se mogao dobiti u restoranu ručak od 3 jela, cena nedeljnih novina je bila 1 dinar.

Spomenica 1927