Spomenik žrtvama fašizma, polaganje venaca nekada


http://www.subkultura.rs/sr/arhitektura/spomenik-palim-borcima-i-zrtvama-fasizma/

5

IAS, F:180. 

79101112deca 8muz 6nane 7polaga 9venci 4

U spomen kosturnici su sahranjeni:

176 ak 35 poginuli sahranjeni u spomen kosturnici

IAS, F:176.35