Spor protestanata i katolika, 1921.


Detalji iz:

NAUČNO-INFORMATIVNA SREDSTVA O ARHIVSKOJ GRAĐI
A N A L I T I Č K I     I N V E N T A R     VELIKI BELEŽNIK (1919 – 1930)   http://suarhiv.co.rs/ser/delatnost/naucno-informativna-sredstva/analiticki-inventari

  • F:47 II 243/1921
    Spisi u vezi spora protestantskih verskih zajednica (reformata i evangelika) i rimokatoličke verske zajednice (Parohije Sv. Terezije) oko prava na upotrebu Bajskog groblja, odnosno pitanja kome pripadaju sredstva dobijena sečom drveća na toj parceli. Zaključak gradskog odvetništva da samo sud, a ne Senat ima delokrug rešiti to pitanje.  L:37