Šta je bilo zabranjeno raditi u gradu 1745. godine


Grb na privilegiji 1743

Dve godine nakon ukidanja vojnog statusa naselja – 1745. godine, gradski oci /gradsko veće/ odobravaju prvu policijsku regulativu – pravila (statut) koja određuju ponašanje stanovnika. Dokument se čuva u Istorijskom arhivu Subotica i obrađen je i objavljen sa komentarima u publikaciji Arhiva – Koreni. KORENI 1

Koreni naslovna3 Koreni Statut 1745 prevod

F 179 I 38 Statut

IAS, F:179. I 38

Koreni Statut 1745 prevodKoreni Statut 1745 prevod Magyar

74 str Koreni Statut 1745 prevod Magyar75 Koreni Statut 1745 prevod Magyar

U novim okolnostima, sa sticanjem civilnog statusa, posebno su bili nezadovoljni , što je razumljivo jer su gubili mnoge dotadašnje privilegije –  graničari!granicari Koreni 78 strana

Koreni 78 strana

Koreni samo 79 strana