Šta se desi kada šinter uhvati komesarovog psa? (1927)


Pasa lutalica bilo je, reklo bi oduvek.  U subotici međuratnog perioda (1918 -1941) grad je ispsivao posebne licitacije za obavljanje poslova održavanja komunalne higijene, pa i one iz delokruga šintera i strvodera.

Tako je i preduzetnik Dušan Pecarski za grad Suboticu održavao komunalnu higijenu i obavljao poslove šintera. U leto 17.8.1927. godine piše žalbu tadašnjem gradonačelniku Dragutinu/Kaloru Stipiću navodeći da sunjegove zaposlene šintere – Matiju Cela i Franu Satmari (koji stanuju na živodernici u Aleksandrovu) ometali u vršenju dužnosti, nasilno uvukli u kancelariju komesara železničke i pogranične policije, navukli firange i tukli ih!  

Komesar memeo

 

sustanica43453

Kako je opisao događaj, oni su hvatali pse po gradu (one koji su bili slobodni na ulici a bez korpe koja je i po tadašnjoj regulativi bili neophodna) i pred železničkom stanicom su uhvatili i jednog psa za koga se ispostavilo da pripada komesaru Bogoljubu Prediću čije je radno mesto bilo upravo na stanici!

Pecarski pise Stipicu

Šinterima je asistenciju i pomoć davao i gradski redar Joso Sekulić. Komesar je videvši šta se dešava sprečio rad šintera, a dobivši pomoć još 3 žandara uvukao jadne šintere u službenu kancelariju. Pre toga je isterao redara uz reči da policija nema posla sa žandarmerijom! 

Pecarski navodi da su šinteri rekli da su ih tukli a i on je video posle toga na njima modrice, te da im je odelo bilo pocepano. (Slučajeva žanadrmerijskog nasilja bilo je i po lokalnoj štampi toga doba, tako 1926. imamo vest u Hirlapu  da su dva žandara na mrtvo prebili železničara Miloševića, zbog toga što  je pijan bacao narandže piljarima, pa su ga priveli i usput malo gurnuli na zid… ( vidi:IAS, G:47. Gr. 994/926)

Predic KOMESaR Subotica i kupaliste Palic-31

Komesar Predić nastupa sa svoje visoke državne pozicije dosta arogantno i osiono. Piše odgovor višem organu vlasti – Velikom županu Dušanu Manojloviću! U njemu kaže da i nije bio u Subotici u tom vremenu, da je Državnom tužiocu prijavio Pecarskog zbog uvrede i klevetu (u njegovom dopisu gradonačelniku)  i upozorava …da je on prethodno imao dobro da proveri s kim je imao posla i koga će da tuži. Navodi  i da se protiv Pecarskog žale mnogi dugi ugledni ljudi!

Predic odgovor zupanu

Već 23. avgusta gradonačelnik se obraća Velikom županu i traži da se preduzmu mere kako bi se u sličnim situacijama ubuduće izbeglo da se nameštenici preduzimača čistoće sprečavaju u obavljanju svojih poslova.

A Veliki župan Manojlović pak 31. avgusta traži od komesara podnošenje iscrpanog izveštaja.

1539 prepisak

U narednom periodu poslove strvodera, održavanje javne čistoće, održavanje javnih nužnika… i dalje je nastavio da obavlja Vitomir Pecarski (F:47. I 537/1936) kao i Dušan Pecarski i Suvajdžić Mita. (IAS; F:47. III 147/1938)

47 1502 1144 924

Ogromna većina uhvaćenih pasa bivala je ubijena, samo je manji deo preživljavao. Jedan od takvih je – kako se ispostavilo, bio i pas komesara Predića. Ali, pa to i nije bio ma kakav džukela – to je bio pas komesara!I 537 1936