Stare zaklade, zadužbine, fondovi u novoj državi


Od ulaska pobedničkih vojnih snaga  u Suboticu (13.11.1918.) i uspostave novih vlasti u narednim danima, mnogo toga iz ranijeg perioda se korenito izmenilo, ali neke stvari su se menjale sporo.  Tako je to išlo generalno i sa pitanjima vlasništva i upravljanja nad zakladama, zadužbinama i fondovima iz mađarskog perioda. Mnoge su potrajale sve do 1941-1944. a i nakon toga rata.

Primeri – ispisi iz arhivske građe:

II 95/1910 Kunetz Mor zadužbina
XX 64/1917 Titus Jakobčić se žali na Zadužbinu Mamužić Lazara

O Zadužbini Mamužić vidi:  https://suistorijablog.wordpress.com/prilozi-o-zaduzbini-mamuzic/

I 13/920 Gradonačelnički izveštaj:  Stanje zadužbinskih fondova

XII 191/1921 – venčani dar Kralju od strane Grada je dar od 1 milion dinara kao zadužbina u Begradu za studente!
9636/1922 Svadbeni dar Aleksandru I

Za Zadužbinu za visokoškolce iz Vojvodine 100 000 dinara

II 11/1927 Predmet u vezi zaklada i zadužbina kojima upravlja Grad. Prepis zakladnog pisma zaklade Bogdanović, 1903. Popis fondova i zaklada, prepisi zakladnih pisama dr. Pertich, Lovas, dr. Braun, A. Mor, Jakobchich, itd.
spisak

F:47.  II 11/1927

Stpan Bogdanovic

II 11/1927

XXIV 43/1926

1 stranica

Osnovno pismo zadužbine Jovana Ostojića i supruge T. Zozuk
II šk. 2359/930 Udicki Svetozar  (10.6.1886.- ?) , učitelj,      uprav. škole

Sa mesta upr. Zadužbine M.V. Tošinice 1930. upućen na rad u Minist. Prosvete

IV 550/936   Gr. Račun. 270/936     Bilans 71 Zadužbine

Stilinović Anka, učiteljica 1935/36 Upravnica Zadužbine M.V. Tošinice 1932.
F 47. IV 6717/1939 Ungar Imre i Irma, osnovali Zadužbinu 15.1.1934. a sada odustali
F:47. IV 5262/1938 Fond  (zadužbina) za podizanje spomenika  – od 1919. je pod sekvestrom

Njime pravlja time Gradska štedionica

 

F:47. IV 3697/1938

 Zadužbina Halbror Jovana

Od 1913.

Jevrejsko patronažno udruženje

Jevrejska pučka kuhinja sprema 80 obroka

Zrinjski trg 23

IV 3946/1939 Zadužbina Halbror Jovana ima 10 lanaca zemlje na Ludošu

 

IV 3150/1939

 

3631/1939

3900/1939

IV 603-609/1939

Zadužbina Lazara Mamužića

-Predaja arhive KSOC odeljenju grada

-Popravka zgrade kovačnice

-Prepis testamenta

– spisak predmeta zadužbine

Biskup Budanović treba da palati 500 000 poreza za zidanje crkve na Kalvariji

Jakobčić Mirko direktor Opšte kreditne banke rukuje testamentom

IV 4367/1940 Osnovno Pismo, Pravila

Zadužbina Mamužić

F:47.1488. IV 9745/39

F:47.1488. IV 2093/940

Zadužbina Mamužić

zakup

 

Lazar Mamužić, pok. bivši gradonačelnik. Ostavio 200 k. jutara na Đurđinu za zadužbinu

166 X 9 1944

lazo mamuzic zaduzbina 1946 agrar

1946, oduzimanje

F:68 XV 1777/1950 SPC Opštini data kuća u Zmaj Jovinoj 5-7 u zamenu za vilu na Paliću (Zadužbina Ostojić)