Statistika broja žrtava Drugog sv. rata kod Bunjevaca ( i ) Hrvata po Imeniku*


imenik    imenik naslovna

     Statistika –   broja žrtava Drugog sv. rata kod Bunjevaca ( i ) Hrvata po Imeniku*
Bunjevaca Hrvata Svega
Stradali kao honvedi 27 214 241
Stradali u partizanskim jedinicama 9 385 394
Stradali na prinudnom radu, ili logoru 15 200 215
Likvidirani od NOVJ 2 82 84
Stradali od bombardovanja 12 33 45
Ostali načini stradanja 7 13 20
Stradali u Jugoslavenskoj vojsci 1 41 42
Stradali od Mađarske vojske, ili drugih okupacionih snaga 7 57 64
UKUPNO 80 1025 1105

* Mirko Grlica, dr Antal Hegediš, Milan Dubajić, Lazar Merković, Imenik žrtava Drugog svetskog rata na području subotičke opštine, Subotica 2000, str. 432.