Subotica 14.03.1945. – “…nekolicinu streljati!”


Sastanak

Na sastanku Okružnog Komiteta KPJ u Subotici, 14.03.1945. analizirana je politička i društvena situacija u gradu. (dokumenti su iz fonda IAS, F:221. 2.) A ona nije bila, po izlaganjima prisutnih drugova – najsjajnija! Tako “Drug Grga ističe: situacija nije sređena. Reakcija se pojavljuje. Mačekoviština održava večere. Baronica ide. Hrvati se smatraju podcenjenim.”1

Oštrica kritike je usmerena naravno na sve – neprijatelje! rekaciju, petu kolonu itd. A jedan od lekova za takvo stanje je, kako kaže Drug Kosta – “sakupljati konkretne podatke za O.Z.N.U.” (!!!) Dalje je rekao da je mali odziv na mobilizaciju za vojsku (samo 70 od 1700 pozvanih( !!!)  i da tu treba biti ENERGIČAN, NEKOLICINU STRELJATI. (!)  Za Bunjevce navodi da se kod njih raspiruje  nacional šovinizam.

3

Zanimljivu opasku je imala Drugarica Anka – primetila je da Partijci postavljaju pitanje zašto Vojvodina nije prisajedinjena Hrvatskoj nego Srbiji (!?)

4 zasto Vovodina nije prisajedinjena Hrvatskoj

O fondu F:221. OKRUŽNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE SUBOTICA (1944–1946), 1944–1946
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj. 1; k. 2; 0,25 m
Jezik građe: srpski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar
Kategorizacija: /
Osnovne karakteristike sadržaja građe: Arhivsku građu čine zapisnici, izveštaji upućeni Pokrajinskom komitetu Partije; izveštaje i zapisnike sreskih komiteta, podatke o: članstvu, kadrovima, preduzećima, učesnicima Narodnooslobodilačkog rata, kulturnim društvima, planovima rada, kolonistima do 1919. godine, učesnicima radne akcije.
Istorijat stvaraoca fonda: Okružni komitet KPJ u Subotici osnivan je i u vreme Drugog svetskog rata, ali bez većeg uspeha. Posle oslobođenja ovog dela zemlje Pokrajinski komitet KPJ formirao je Okružni komitet u Subotici, koji su činila četiri člana.1 Zadatak Komiteta bio je: da stvaraju partijske organizacije u okrugu; podižu teoretsko-politički nivo članova partije; povećavaju odgovornost organa vlasti nove države radi efikasnije bezbednosti građana i imovine i socijalne brige; preko drugih društvenih organizacija obaveštavaju građanstvo o političkoj situaciji u svetu i zemlji i zadacima narodnih vlasti.
Zakonom o ukidanju okružnih narodnih odbora na području Autonomne pokrajine Vojvodine ukinut je i Okružni komitet KPJ Subotica.
Istorijat fonda:
Građa fonda je izdvojena iz građe Sreskog komitetea SKS Subotica, 1979. i 1981. godine.
Stepen sačuvanosti:
Knjige su delimično sačuvane.
Spisi su delimično sačuvani.