Subotica i promene naziva ulica 1884. – 1922.


Imena ulica su se menjala već u skladu sa državno pravnim i ideološkim promenama. Tako imamo nazive pre 1918. godine i nakon, u vreme 19141-1944. te  nakon toga.

U 1922. gradska administracija je sastavila popis starih (iz 1884) i novih naziva ulica.

U istom cilju nastala je i publikacija Subotica 1922. Subotica 1922

Subotica 1922-1

Subotica 1922-10

 

sandor 47 1497 1172 922

1884__IAS__3-2-1-4

karta iz 1884.

47 1497 1172 922

1911__IAS mala

karta iz 1911.

do F

1921 Subotica__3-2-1-17__398x478

karta iz nov. 1921.

1921 kart deo centra

deo karte iz nov. 1921.

I krug brojevi

vidi: https://subotickaistorija.wordpress.com/prilog-o-subotickim-ulicama-i-njihovim-nazivima/