Subotica, popis stanovništva 1921.


101 709

70 737

             Broj svih prisutnih stanovnika                          101 709
– muški 49 024
– ženski 52 685
državljanstvo  – Kraljevine SHS 71 860
– strano 993
– još neodlučeno 28 856
                                           veroispovest   
– pravoslavna                                 6 835
– rimokatolička                           89 107
– grčko katolička 235
– evengelistička 1 047
– muslimanska   233
– izraelska 3 883
– druga 351
– bez konfesije 18
                                  maternji jezik                
srpski ili hrvatski                                   70 737
– mađarski 27 561
– nemački   2 349
– slovenski     348
– drugi slovenski     523
– rumunski      40
– italijanski     19
– arnautski     24
– drugi   108
F 47 I 150 1920 Uputstva

uputstva za popis

F 47 I 150 1920 Popisnica 1

popisnica

podaci

rezultati popisa

1869 1920

podaci iz lit. Položaj radničke klase u Vojvodini