Subotičke fabrike sa preko 50 zaposlenih, 1931.


IAS, F:235.33. 1931 godina

Spisak subotičkih preduzeća sa najmanje 50 zaposlenih radnika i nameštenika (na osnovu statistike subotičkog Okružnog ureda za osiguranje radnika u mesecu novembru 1931. godine.

 1. “Fako d.d.”                                                                       238
 2. “Nonenberg i Šodere d.d.”                                             48
 3. “Braća Ruf”                                                                        95
 4. “Industrija železnog nameštaja i metala d.d.”           76
 5. “Zefir d.d.”                                                                         48
 6. “Braća Goldner”                                                               83
 7. “Kramer Antun i drug”                                                   66
 8. “Subotička električna železnica i osvetljenje d.d.”  171
 9. “Rotman Mirko”                                                               89
 10. “Industrija mramora i kamenoreza d.d.”                   64
 11. “Zorka d.d.”                                                                     153
 12. “Fišer Ernest”                                                                    51
 13. “Rot Armin”                                                                     128
 14. “Merkur”                                                                           76
 15. masinbravari Rotmana 1939, 821

  Mašinbravari Rothmana

  skica.jpg

  skica Nonenberg & Šodere