Tragični sudar vozova u stanici Bačbokod (Bácsbokod) -Bašboršod (Bácsborsód) 2.3.1945.


BACBORSOD carte

Tragičan sudar vozova desio se na  stanici Bačboršod 2.3.1945. godine. Poginulo je 18 ljudi. Mašinovođa – Mladen Simenić je prevideo signal i sudar je bio neminovan. Prvo je osuđen na 18 meseci prinudnog rada, a potom oslobođen.

sudar vozova 2 3 1945

IAS, F:471.1.

3 3 1945 sudar