U Subotici je 1928. godine bilo (samo) 863 bicikala!


vidi:https://suistorijablog.wordpress.com/crtice-o-dvotockasima-u-subotici/

Pošto se na “podvozna sredstva” plaćala posebna gradska taksa, možemo pratiti kretanje njihovog broja. Tako saznajemo da za 1928. godina naplaćeno  25 890 dinara za bicikle od brojeva 1 do 863. Svaki ponosni vlasnik bicikla morao je da u gradsku kasu uplati 30 dinara i tako registruje sebi pravo da ga i koristi. Isto se to odnosilo naravno i na zaprežna kola, automobile, itd. Pomalo je najasno zašto je prethodne 1927. godine registrovano gotovo duplo više – 1416 bicikala! (IAS, F:47. XXIV 63 /927)

863 x 30

XXIV 109 928