Uprava kupališta Palić 1936.


cene

Gradske vlasti su 1936. godine u Upravu kupališta  Palić odredile sledeće ličnosti: Josipa  Poljakovića – gradskog savetnika, dr Matiju Evetovića – gradskog  savetnika, inž.  Stipana Đurića i inž. Vasu Stefanovića – gradske  službenike.  Savetodavni odbor Uprave činili su: dr  Vladislav  Manojlović,  Dušan  Manojlović, Franjo Čović, svi gradski većnici. Predsednik  opštine,  Ivan  Ivković Ivandekić za upravnika kupatila oderedio je dr Matiju Evetovića,  koji će “sporazumno i u smislu načelnih odluka uprave kupatila a u  hitnim i neodložnim slučajevima i samostalno voditi sve poslove”   Za njegovu dužnost nije bila predviđena plata, već  će samo imati pravo na 2 sobe i kuhinju u zgradi palićke Pošte. On je bio odgovoran za materijalno poslovanje i blagajnu.  (IAS, F:47. IV, 1597/1936)

 

IV 5176 938 Blatna