Zanimljive gradnje na teritoriji opštine Subotica (1918-1941) – ilustracije, podaci


 

 • 1919.

F:47 III 12/1919.  Žalba Jefte Aradski, suseda  vlasnika parnog kupatila – udove Jo (Joó), zbog zagađivanja     okoline dimom iz njenog odžaka i zbog toga što ona iznosi smeće na ulicu.  l:2

F:47 III 15/1919. Molba Mora Levi ( Löwy Mor) za izdavanje dozvole da u njegovoj kući, u sobi koja gled na zgradu Gimnazije izbije prozor.  Prilog: tehnički nacrt, tlocrt kuće (Mihály ulica, danas T.Felegija)                 l:3,m.

F:47 III 129/1919. Molba “Industrije željeznog nemeštaja d.d.”za izdavanje dozvole za gradnju fabričkih    postrojenja u segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.   l:3,m.

F:47 III 278/1919. Molba Tereze Stanko (Sztanko) da joj se izda građevinska dozvola za podizanje kuće u   Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje. l:3,m.

 • 1921.

“Patria serum zavod” gradi postrojenja na mestu bivše zadruge Bucke

47 1493 1354 921

 • 1923.
401. F:47. III   642/1923

abazija Molba Vojislava Stipančevića za gradnju kafane (kafana Abazija) i stana na Paliću. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina. Molba stranke iz 1925. godine za dozvolu useljenja u novosagrađeni objekat. Dozvola po toj molbi.

O gradnjama u 1923 vidi:

310. F:47. III   3/1923

Molba Arpada Hitera (Hütter) da se iz dvorišta njegove kuće (Bene Sudarevića 4) zbog opasnosti od požara iseli pa nakon toga sruši, gradsko zabavište. Negativna senatska odluka.

L:3
311. F:47. III   15/1923

Molba Simona Manhajma za dozvolu gradnje kuće u Šenoinoj ulici br. 9. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom.

L:2
312. F:47. III   20/1923

Senatska odluka o iskolčenju građevne linije na Obilićevom trgu, u korist zemljišta Lazara Konstantinovića, koji za to treba da uplati 25 dinara po metru kvadratnom. Nacrt iskolčenja građevnog pravca.

L:4
317. F:47. III   70/1923

Molba Josipa Hartmana za dozvolu gradnje u dvorištu  svoje kuće u ulici Paje Dobanovačkog 6. Odluka sa uslovima pod kojima se treba izvesti građevina. Žalba stranke na takvu odluku. Odluka o rušenju zbog nepridržavanja uslova i naplati treškova.

Prilog: 3 kom. Tehničkih nacrta   L:32
320. F:47. III   111/1923

Molba Marsela Vajcenfelda (Marcel Weitzenfeld) za dozvolu gradnje dvorišne zgrade u Vilsonovoj ulici 7. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina.

L:2
321. F:47. III    113/1923

Molba Vilima Lenđela (Lengyel) za dozvolu preuređenja prizemlja „Hotela Park“. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina

L:2
345. F:47. III   305/1923

Molba Matilde Đelmiš za dozvolu postavljanja stolova ispred svoje gostionice na Paliću, br 106, Bodega. Pozitivna senatska odluka za 1923. godinu uz uplatu 200 dinara, a za 1924, 1925, 1926. godinu po 400 dinara.

L:9
380. F:47. III   514/1923

Molba Mirka Blaha za dozvolu gradnje kuće  u  Segedinskim   vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina.

Molba Miloša Paripovića iz 1927. godine da se dozvola prenese na njegovo ime pošto je 1926. godine on vlasnik te parcele.

L:9
381. F:47. III   517/1923

Molba župnika Antuna Bergera u ime Rimokatoličkog župnog ureda u Tavankutu  za dozvolu gradnje kapal Sv. Ane. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina.

382. F:47. III   520/1923

Molbe „Županijskog agrarnog ureda u Subotici“ i „Agrarne zajednice, Topola“ za dozvole gradnje stanbenih objekata i groblja za koloniste na oduzetim imanjima udove Mirka Kalmara, Šimuna Vojnića i Bele Percela na Zobnatici.  Pozitivne senatske odluke sa dozvolama i uslovima pod kojima se trebaju izvesti građevine, i određivanje komisije koja treba da ustanovi pod kojim uslovima se može urediti novo groblje.

L:8
383. F:47. III   535/1923

Molba Vranje Sauer iz Velebitske br. 41 za određivanje komisije koja bi utvrdila ko se treba starati o ogradi koja deli njegovo od susednog dvorišta. Zapisnik komisijskog pregleda i senatska odluka da ogradu treba da održava Vranje Sauer.

L:3
384. F:47. III   536/1923

Molba udove Matije Burski za dozvolu podizanja kugljane bez krova na Tompi. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina.

L:2
385. F:47. III   539/1923

Prijava Mihajla Čajkaša protiv suseda, fabrike „S. Kopp i sinovi d.d.“ da ima nepropisnu ogradu prema njegovom dvorištu i da zbog toga trpi štete. Odluka nakon zapisničkog uviđaja da fabrika podigne odgovarajuću ogradu.

L:3
386. F:47. III   540/1923

Molba „Livnice Ferrum d.d.“ za izdavanje dozvole za podizanje prizemnih kuća za radnike i činovnike u Majšanskim vinogradima na parceli 9638. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se trebaju izvesti građevine.

L:3
387. F:47. III   541/1923

Odluka da se sva akta na osnovu molbe „Ferrum d.d.“ za osnivanje tvornice drva ustupe Policijsko kapetanskom zvanju.

L:3
388. F:47. III   566/1923

Molba Marka Vojnića za dozvolu dogradnje uličnog dela kuće i izgradnje sporedne zgrade u svom dvorištu na Majšanskom putu br. 65. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti dogradnja uličnog dela a negativna za dvorišni deo pošto naumljena gradnja ima karakter hotela, te nije projektovana tako da bi odgovarala općenitim higijenskim uvetima.

Prilog: građevinski tehnički nacrt

L:3

389. F:47. III   570/1923

Molba Franje Deak za dozvolu gradnje kuće u Majšanskim vinogradima.Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina.

L:2

 

 • 1925

Palićka vila vlasnika Stipana Đurića

iii 950 925 palicka vila

 • 1926.

Fabrika Zorka gradi “radeničke” stanove. iii 57 1926 kuce

Đuro Matković gradi kućicu od naboja.iii 672 926

Ugostitelj Lajčo Horvat gradi u Cara Dušana 4.

Kupatilo Heisler iii 574 1926

 • 1927.

Hotel “Lloyda”iii 501 1927

Trafika “Lloyda”iii 298 1927

 • 1928.

Milivoj Nićin gradi objekat. f 47 iii 823 926 projekatf 47 iii 823 926nicin palata img030

Dogradnja samostana Školskih sestara, Zrinjski trgiii 452 1928

Đeno Beck gradi objekat na uglu Vilsonove ulice.vilsonova 1

Palić, strelište na glinene golubove

gde je

 • 1929.

Manić Joso gradi kuću od naboja (soba i kuhinja), na Palićkim vinogradima. f 47 iii 434 929

Na Paliću, ugao Amerikanske i Horgoškog puta, sagrađaen objeka vlasnika Heiblein Josipa.heibleinhj iii 589 929iii 589 929

Subotica, objekat u vlaništvu Berger Dezidera

iii 905 1929

 • 1930.

“Mirko Rotman” gradi livnicu na Palićkom putu.iii 455 930 rorman

“Braća Lenard” grade svoj objekatiii 622 930

“Kula za vodu” na parceli na Paliću, vlasnika Andrije Pletikosića

iii 551 930

 • 1931.

foto 2 mala bosna

Mala Bosna, crkva http://suistorija.blogspot.com/2014/02/

“Zanimljivo je da crkva sv. Jurja u Đurđevcu ima svoju blizanku – crkvu Presvetog
Trojstva u Maloj Bosni na sjeveru Srbije koja je izgrađena je 1931. godine. Za subotičkog
naručitelja, Apostolsku administraturu, Podhorsky je 1929., iste godine kada je crkva u
Đurđevcu dovršena, izradio projekt nove crkve. „Jasno je da je koristio svoj prepoznatljiv
arhitektonski rukopis, prilagođavajući već postojeće, korištene projekte, poput onih za crkvu u Đurđevcu, a koji se zasnivaju na oblicima i elementima neoromaničke bazilike.“199 MAČKOVIĆ, 2006. : Mačković, Stevan. Stjepan Podhorsky u dva projekta: Crkve u Maloj Bosni i Đurđevcu U: Klasje naših ravni 11-12, 2006. ; str. 76-7976.-79  Ministarstvo građevina 2. listopada 1930. zahtijeva da se odrade neke preinake u predloženom projektu. Podhorsky prihvaća primjedbe, ali ujedno i šalje dvije fotografije crkve sv. Jurja koje bi dokazale da njegova konstruktivna rješenja drže vodu. Crkva je posvećena 19. studenoga 1931. godine. Da je podignut zvonik, kako je u projektu prvotno planirano, još bi u većoj mjeri podsjećala na crkvu u Podravini.200  MAČKOVIĆ, 2006. : 79.”

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4917/1/Lea%20Linari%C4%87%20-%20diplomski%20rad%20-%20%C5%BDupna%20crkva%20svetog%20Jurja%20mu%C4%8Den.pdf

Glavna carinarnica je izgrađena 1931. godine. To je bila jedna od većih državnih investicija u Suboticu, u izgradnju objekata i infrastukture oko njih, kaldrme, kanalizacije i gvozdenog pešačkog mosta preko teretne stanice, uloženo je 14 miliona dinara.

 • 1937-1939.

U 1934. godini gradske vlasti su donijele odluku, besplatno ustuple zemljište i dozvolile da se na uglu današnje Zmaj Jovine i Đure Đakovća započne sa podizanjem nove zgrade za berzu odnosno Radnički dom. Objekat je građen od 1937. do 1939. godine, po projektima novosadskog arhitekte Đorđa Tabakovića. Planirana cena mu je bila 2 miliona dinara. Kancelarije Berze su bile u prizemlju, u suterenu javno kupatilo a na spratovima radničko prihvatilište – azil sa 50 kreveta.

javna berza rada

 

 • 1941

Paulinum

f 47 gradj 684 941

Zbirka PROJEKATA IAS, F:275  f 275 zbirka projekata

PROJEKTI ŠKOLA

Projekti i spisi za izgradnju osnovnih škola i zabavišta
po kvartovima, tj. unutrašnje teritorije grada
1. Osnovna škola    I kvarta  1871 – 1929
2. Osnovna škola   II kvarta  1892 – 1897
3. Osnovna škola  II i III kvarta 1892 – 1923
4. Osnovna škola  IV kvarta           1892
5. Osnovna škola   V kvarta  1857 – 1923
6. Osnovna škola  VI kvarta  1856 – 1924
7. Osnovna škola VII kvarta  1870 – 1923
8. Osnovna škola VIII kvarta 1870 – 1923
9. Osnovna škola na zemljištu srp. crkvene opštine  1924
SREDNJE ŠKOLE U SUBOTICI
1. Muška gimnazija (Š. Petefija br.1)           1890-1925
2. Piaristička gimnazija                                1922-1943
1. Muzička škola                                           1911-1989
2. Državna učiteljska škola
   (Crveni vo – Vörös ökör)                           1891-1925
3. Ženska zanatska škola                              1924-1934
1875 – 1964 PROJEKTI I SPISI GRADSKE JAVNE BOLNICE
(“MÁRIA VALÉRIA”) SUBOTICA
1875 – 1944 Zidarski radovi, zapisnici građevinske komisije za iz-
gradnju bolnice
1897 – 1934 Izgradnja svih odeljenja gradske javne bolnice u Sub.
1929 – 1964 Proširenje odeljenja, izgradnja skloništa, plan kanali-
zacije i dr.
1936 – 1938 Proširenje hirurškog odeljenja, porođajno-ginekološko
odeljenje
VOJNE ZGRADE, KASARNE I MILICIJSKE
STANICE U SUBOTICI
1. Oficirski dom                                       1883-1924
2. Bivša potkivačka škola                        1895-1924
3. Milicijska stanica III i IV kvarta          1903-1924
4. Milicijska stanica V i VI kvarta           1921-1941
5. Milicijska stanica VII i VIII kvarta      1908-1941
6. Milicijska stanica Aleksandrovo                  (1925)
7. Milicijska stanica Žednik                     1925-1944
8. Podaci o kasarnama, vojničkim zgradama 1925-1934
9. Podaci o žandarmerijskim kasarnama   1895-1943
ZDRAVSTVENE USTANOVE U SUBOTICI
1. Državna besplatna ambulanta               1916-(1945)
2. Gradski spasioci                                    1875-1943
3. Stan lečnika na Ludošu                             1907
4. Stan lečnika u Tavankutu                      1905-1941
5. Stan lečnika u Žedniku                          1906-(1924)
6. Državna besplatna ambulanta u Subotici
   i zgrada školske poliklinike                         1931
7. Zarazna bolnica u Subotici                    1908-1916
8. Higijenski zavod u Subotici                   1956-1958
1866 – 1963 ZNAČAJNIJE ZGRADE GRADA
22 1866 – 1963 1. Gradsko skladište                       1866;1920-1931 l: 125

 

Inv. Raspon
broj godina S a d r ž a j Primedbe
2. Željeznička štamparija Subotica            1911-1912
3. Gradska svilara                                          (1912)
4. Gradsko spremište drva Subotica          1914-1930
5. Invalidska radionica                              1924-1942
6. Gradska živodernica i javna čistoća      1924-1931
7. I  Tvornice (fabrike) u Subotici:
    – Hrast                                                         1925
    – Tvornica čipaka i trakova                         1929
    – Vetserum – zavod                                 1943-(1950)
    – Gornjobački mlin                                      1944
    – “Budućnost” fabrika nameštaja                 1949
    – Gradska mlekara                                       (1950)
   II Preduzeća van Subotice:
    – Kudeljara Mali Iđoš (vlasnik Pešti M.)      1943
    – Ciglana Pavlovac                                        1949
    – Dekstroza fabrika                                       1963
8. Gradska vaga Subotica                            1929-1935

HRONOLOGIJA GRADNJI CRKAVA

Godina gradnje Ime crkve, posvećena Mesto Ostalo, signature
1921 Blažene Marije Djevice Bikovo
1926 Presvetog srca Isusova Bački vinogradi
1927 Sv. Apostola Petra i Pavla Male Pijace
1929 Sv. Marije/Male Gospe Karađorđev put 89
1930 Šebešić III 351/930
1931 Isusa Radnika Kertvaroš
1931 Presvetog Trojstva Mala Bosna
1933 Isusova uskrsnuća „Žitni trg“
1933 ? Svetog Križa Dudova šuma
1935 Sv Josipa Đurđin
1936 Sv. Ivana Krstitelja

/Baptiste

Hajdukovo
1936/37 Svih Sv. Apostola Kelebija