Zapisi o Ivanu Antunoviću u građi Povijesnog arhiva Subotica


Izlaganje sa Međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa „Ivan Antunović – narodni preporoditelj Hrvata u Ugarskoj“  19. i 20. 06. 2015.   Raspored izlaganja – program (1)

Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21