Život u Subotici 1919. godine kroz građu Ekonomskog odeljenja


http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-047/F-047_Ekonomko_odeljenje_1919-1924_1-1526.pdf

F: 047. XV 1/1919
1. Predlog da se podela petroleja, cipela i uglja prebaci u delokrug većnika za javno
snabdevanje stanovništva.
l: 1, mađ.
F: 047. XV 3/1919
2. Jožef Kiseli (Kizeli, Kiszeli József) piše molbu i želi uzeti u najam 2 lanca sada
napuštene zemlje na Kelebiji koju je koristila policija.
l: 2, mađ.
F: 047. XV 9/1919
3. Senat odbija molbu Ivana Sarića da otkupi električni motor iz Bolnice za zarazne
bolesti, Narodni odbor po predlogu Senata prodaje nakon javne licitacije sve strojeve
koje bolnici ne trebaju Vranji Malagurskom za 52000 kruna. Ostalima se vraća depozit
(Hartmann i Conen, S. Kopp i sin, Weisz Antal János).
l:6 , srp.
F: 047. XV 10/1919
4. Gospođa Ledenski Antala rođ. Marki Ilona sa Palića uzima u najam 2,5 lanaca
zemlje.
l:2 , mađ.
F: 047. XV 12/1919
5. Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju poziva gradonačelnika (kao vršioca
dužnosti Velikog župana) dopisom da aktivira neka opštinska poglavarstva kako bi se
kaznili oni koji su zapustili zemlju nakon rata.
l: 1 , srp.
F: 047. XV 13/1919
6. Tvrtka Mayer Hermann piše gradonačelniku da žele premestiti svoju fabriku drva
iz Hodmezevašarheja (Hódmezővásárhely) u Suboticu.
l: 2, mađ.
F: 047. XV 17/1919
7. Učitelj Franjo Egrenji javlja o pljački klaonice na Ludaš pustari.
l: 4, mađ., srp.
F: 047. XV 19/1919
8. Šandor Lipšic (Lipsitz Sándor) u ime pozorišta traži uzimanje u najam svečane
sale hotela “Pešta” na 5 godina za kabare i bioskop.
l: 2, mađ., srp.
F: 047. XV 24/1919
9. Molbe građana Gradskom veću da im se odobri pošiljka drva za ogrev (npr.
Rosenstein S. Kopp Etel itd.)
l: 13, mađ. srp.
F: 047. XV 27/1919
10. Molba Imre Mihalja (Mihályi Imre), državnog veterinara, da se privrednom
odeljenju izda nalog za procenjivanje vrednosti pastuva u privatnom vlasništvu, za njihov odabir i za izdavanje priplodnih certifikata.
l: 3, mađ.
F: 047. XV 28/1919
11. Senat odobrava Stipanu Antunoviću zakupninu parcele od 41 jutra i 800 hvati uz
obavezu čuvanja, i popravke zgrada na njoj, kao i dovoz pokošene trske.
l:5, mađ. i srp.
F: 047. XV 30/1919
12. Senat odobrava molbu Matije Išpanovića, ravnatelja (inspektora) salaških škola
bunjevačkog sreza, i dodeljuje mu svakih 10 dana na korišćenje kola za obilazak škola.
l: 3, srp.
F: 047. XV 35/1919
13. Molba gradskog inženjera Gradskom veću da se nabavi 100 kg portlandskog
cementa za svakodnevnu potrebu.
l: 3, mađ.
F: 047. XV 36/1919
14. Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju – odsek za privredu upućuje iz Novog
Sada dopis subotičkom načelniku o lokalima za preuzimanje čaura svilene bube.
l:1, mađ., srp.
F: 047. XV 37/1919
15. Štab I armije naređuje komandantu Dunavske divizije da se pod vojni nadzor
stave fabrike poljoprivrednih mašina Ladislava Rajtera iz Subotice i Jožefa Cajzla iz
Sombora.
l:2, srp. mađ.
F: 047. XV 42/1919
16. Intendantura operativnog odsjeka vlade narodnog vijeća SHS- Odjel za narodnu
upravu u Zagrebu poziva predstavnike tvrtke Fischer i Pollak da dođu na Dilj-planinu i
naprave sa njima obračun o drvima.
l:4, srp-hrv.
F: 047. XV 45/1919
17. Ponuda molera Ognelija (Ognelli) i Đulaija (Gyulay) u vezi unajmljivanja
prostorija u kući Bezeredi.
l: 2, mađ.
F: 047. XV 50/1919
18. Molba Inžinjerskog ureda u vezi nabavke kreča za potrebe zidarskih radova na
zgradama u vlasništvu grada.
l: 16, mađ. srp.
F: 047. XV 51/1919
19. Molba direktora Poljoprivredne škole na Paliću Alberta Malagurskog da se za
njega isprazni stan na imanju škole.
l: 3, mađ.
F: 047. XV 56/1919
20. Molba Stipana Buljovčića za iznajmljivanje pozorišne prostorije, a zatim molba
za smanjenje poreza i na kraju molba za razrešenje najamnog ugovora zbog propasti
bioskopa Edison.Molbi je udovoljeno.
l: 13, srp. mađ.
F: 047. XV 64/1919
21. Lokal br. 11 u Gradskoj kući iznajmljuje se raznim ljudima u periodu od 1923-32.
god. (Vidić i Abramić, Kosta Novaković, Života Jović, Živko Milojević).
l: 47, srp.
F: 047. XV 66/1919
22. Izveštaj Inžinjerskog ureda u vezi prestanka grejanja Gradske najamne palate
zbog nedostatka uglja.
l: 4, mađ.
F: 047. XV 73/1919
23. Molba Ištvana Pukela (Pukkel István), trgovca iz Subotice, IV kvart, Ulica
Damjanić br. 612 u vezi hitne popravke krova šupe za potkivanje konja u dvorištu vojne
radionice.
l: 2, mađ.
F: 047. XV 75/1919
24. Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju u dopisu načelniku odobrava zbog
oskudice u drvima da se invalidima, udovicama i siromašnima dozvoli kupljenje granja u šumi, te da im se dodeli besplatno ili po povoljnoj ceni ogrevno drvo.
l: 1, srp. mađ.
F: 047. XV 77/1919
25. Priznanica o uplati 396 kruna za 66 kola đubriva iz štale u Skenderevu od strane
Mihalja Taškovića (Taskovics Mihály).
l: 1, mađ.
F: 047. XV 80/1919
26. Boško Vukmanov Š. traži od Gradskog veća isplatu rekviriranog sena.
l: 1, srp.
F:047. XV 81/1919
27. Molba Ištvana Perčića (Percsics István) u vezi proširivanja pašnjaka u opštini
Kelebija.
l: 2, mađ.
F:047. XV 83/1919
28. Izveštaj senatora za ekon. pitanja Vojnića o uplati 1400 kruna pristiglih na ime
odštete za krađu drveća iz šume.
l: 2, mađ.
F:047. XV 91/1919
29. Naredba Narodne uprave za Banat, Bačku i Baraanju grad. načelniku da se daje
zemlja u zakup i siromašnima ili invalidima iz rata, a najveća parcela može biti 10 jutara.
l: 1, srp. mađ.
F:047. XV 92/1919
30. Kapetan II klase Franjo Grego(j)evič izveštava Senat o stanju žandarmerijskih
stanica (kasarni) na Kelebiji i na Ludošu, te moli za pomoć.
l: 2, srp. mađ.
F:047. XV 97/1919
31. Senat izdaje u zakup 6 lanaca zemlje 8. pešadijskom puku sa istočne strane baraka
na Segedinskom putu za 600 kruna.
l: 3, srp.
F:047. XV 98/1919
32. Zapisnik o primopredaji dužnosti nadzornika Bolnice za zarazne bolesti i Zavoda
za sterilizaciju Dežea Čika ( Csík Dezső) Albertu Malagurskom sa inventarom stvari.
Izveštaj Bodoga Stipića i drugih o potrebnim popravkama u Bolnici.
l: 24, mađ.
F:047. XV 109/1919
33. Senat prihvata otkaz Nikole Gabrića, čuvara palićkog ribolova, aprila 1921.
godine.
l: 5, srp. mađ.
F:047. XV 111/1919
34. Stipan Orčić postavlja se 1919. godine za poslovođu Gradske ekonomije sa
platom od 200 kruna, korišćenjem stana i drugim privilegijama. Juna 1920. godine on
dobija otkaz, a onda se svode računi
l: 9, srp.
F:047. XV 115/1919
35. Izveštaj Gradskog gasovoda o nameštaju izdatom francuskoj vojsci.
l: 2, mađ.
F:047. XV 118/1919
36. Dr. Stipan Matijević, Subotički gradonačelnik, primio je 2000 kg. zobi za potrebe
stanovništva iz skladišta srpske Dunavske divizije. Traži se isplata.
l: 5, srp. mađ.
F:047. XV 120/1919
37. Izveštaj mašinskog inženjera Alfonsa Serejnera (Seereiner Alfonz)o potrebi
konzervisanja rashladnih uređaja u Gradsku bolnicu za zarazne bolesti.
l: 2, mađ
F:047. XV 126/1919
38. I zveštaj staratelja Uboškog doma Janoša Krmpotića (Krmpotits János) da se odredi
nadzornik za ispražnjenu staru Bolnicu za zarazne bolesti kod Senćanskog groblja.
l: 2, mađ.
F:047. XV 128/1919
39. Gradski senat prihvata izveštaj da je slama sa bajmočke vlastelinske zemlje
prodana na licitaciji.
l: 3, srp. mađ.
F:047. XV 129/1919
40. Molba mašinskog inženjera Alfonsa Serajnera da se iz dvorišta izgorelog
pozorišta i bivšeg hotela “Pesta” sklone i uskladište kazani na paru i delovi od gvožđa.
l: 3, mađ.
F:047. XV 131/1919
41. Na crkvi sv. Đurđa popravljeni su oluci. Limarski posao je obavio Žigmond Fogel
za 7530 kruna.
l: 23, mađ.
F:047. XV 138/1919
42. Molba trgovačke firme “Levi Arpad i dr.” da joj se obezbedi ugalj za vršidbu.
l: 3, mađ.
F:047. XV 139/1919
43. Inženjer šumarstva Gjurić dostavlja Senatu brojčane izveštaje šumske uprave u
Subotici.
l: 8, srp. mađ.
F:047. XV 147/1919
44. Baša Vukmanov Š. izveštava Senat o krađi uzdi iz gradskog skladišta i moli
dogradnju ograde, što mu je i odobreno.
l: 2, srp.
F:047. XV 148/1919
45. Molba predsednice udruženja “Katolička narodna kuhianja Sv, Antun” Marije
Poljaković da im se za kuhinju obezbedi još jedna pećnica i da se očisti đubrište.
l: 1, mađ.
F:047. XV 149/1919
46. Molba Tamaša Đurkovića (Gyurkovics Tamás) i ostalih, da im se deo pašnjaka
između stražara br. 101 i 102 u Tompi prepusti na korišćenje.
l: 3, mađ.
F:047. XV 151/1919
47. Molba katoličkih župnika iz Tompe i Žednika radi popravke crkvenih krovova
oštećenih dujom.
l: 9, mađ.
F:047. XV 154/1919
48. Molba Vince T. Peić (Peics T. Vincze) iz Šebešića u vezi iznajmljivanja 2,5 lanca
zemlje na Čikeriji.
l: 1, mađ.
F:047. XV 156/1919
49. Gazde Peter Stipić (Stipich Péter) i Ileš Kulunčić (Kuluncics Illés) izveštavaju
Gradsko veće da je trska iz okoline Palića, Kelebije i Ludaša pripremljena i unesena.
l:1, mađ.
F:047. XV 159/1919
50. Inženjerski ured grada traži da se popravi krov zabavišta (u III kvartu) i susedna
zgrada zbog prokišnjavanja.
l: 2, mađ.
F:047. XV 160/1919
51. Molba Mihalja Berenjija (Berényi Mihály) Gradskom veću da mu se odobri vađenje
isušenog duda ispred kuće.
l: 2 mađ.
F:047. XV 165/1919
52. Lajči Horvatu prošireni Senat je izdao lokal u Mađarijevoj kući, a supruge Zoltana
Volfa i Jovana Vaisa su u polog kao jamčevinu uložile po 5000 kruna. Sada im se
jamčevina doznačuje.
l: 10, mađ. srp.
F:047. XV 174/1919
53. Gradski senat na temelju molbe Balinta Terleja (Törley Bálint) donosi odluku o
doznačenju cene sena.
l: 5, srp. mađ.
F:047. XV 178/1919
54. Ministarstvo trgovine i industrije dostavlja dopis Velikom županu Subotice sa
pitanjima o mogućnosti razvoja mlekarske industrije (zbog izrada novih carinskih tarifa
za državu SHS).
l: 3, srp.
F:047. XV 179/1919
55. Ministarstvu poljoprivrede u Novom Sadu odgovara se na njihov dopis sa podacima o
godišnjoj proizvodnji creva u “Crijevnoj obrti dd” (Bélipar).
l: 5, srp. nem. mađ.
F:047. XV 180/1919
56. Dopis Ministarstva trgovine i industrije sa pitanjima o živinarstvu u Subotici.
l: 1, srp.
F:047. XV 182/1919
57. Dopis centrale svilarstva da se preduzmu radnje za što hitnije čišćenje septičkih jama
i dvorišta svilarskog skladišta.
l: 3, mađ. srp.
F:047. XV 183/1919
58. Pravoslavni sveštenici Marko Protić i Isidor Ludajić traže da se crkvi isplati 1440
kruna za dovoz 6 hvati drva, koliko godišnje dobiju od grada.
l: 2, srp.
F:047. XV 184/1919
59. Izveštaj Ekonomskog odeljenja o uplati 890 kruna dobijenih prodajom isušenih
stabala u Parku Marije Terezije i na putu prema železnici.
l: 2, mađ.
F:047. XV 188/1919
60. Trgovac začinima Janoš Šadl (Schadl János) moli Gradsko veće da mu se izda
dozvola za korišćenje vage radi merenja žitarica.
l: 2, mađ.
F:047. XV 189/1919
61. Molba Gradskog inženjerskog ureda u vezi nabavke 15000 komada krovnih crepova
za održavanje krovova.
l: 3, mađ.
F:047. XV 190/1919
62.Dopis Šumskog nadzorništva o sprečavanju nanošenja štete šumama i obračun
uplaćene nadoknade za šumsku štetu.
l: 3, mađ.
F:047. XV 191/1919
63. Zapisnik i odluka o izdavanju 2 lanca zemlje pod zakup za jednu godinu. Zemlja se
nalazi između židovskog groblja i Halaške kapije.
l: 10, srp. mađ.
F:047. XV 194/1919
64. Župniku Anti Probojčeviću prodaje se za 9000 kruna stara školsa zgrada na Ludašu,
koja je između crkve i župnikovog stana.
l: 5, srp. mađ.
F:047. XV 196/1919
65. Molba fabrike štirka S. Kopp i sin radi kupovine rebrastih cevi iz ruševina bivšeg
pozorišta.
l: 1, srp.
F:047. XV 200/1919
66. Dopis Šumskog nadzorništva u vezi uvođenja dozvola za prodaju drva radi
sprečavanja krađa.
l: 2, mađ.
F:047. XV 202/1919
67. Izveštaj direktora klanice Karolja Haršanjija (Harsányi Károly) u vezi potrebnih
popravki u klanici.
l:3, mađ.
F:047. XV 203/1919
68. Molba predsednika “Subotičkog opšteg zanatskog udruženja” da se naloži vanredno
hitno čišćenje septičke jame.
l: 2, mađ.
F:047. XV 205/1919
69. Ministarstvo trgovine i industrije šalje dopis sa pitanjima o proizvodnji meda i voska
u subotičkom kraju.
l: 2, srp.
F:047. XV 210/1919
70. Molba Đule Šlangera (Schlanger Gyula) u predmetu uvoza ugljena.
l: 3, srp, mađ.
F:047. XV 215/1919
71. Gradonačelnik Subotice se izveštava od Ministarstva poljoprivrede da je “subotičko
šumsko starateljstvo” odcepljeno od segedinskog i da sada pripada “novosadskom
šumskom zvanju”.
l: 2, srp.
F:047. XV 217/1919
72. Komanda mesta Topole moli predsednika opštine Nađfenj (Žednik) da im se
omogući prevoz kolima zbog lošeg železničkog saobraćaja. Molba je odbijena.
l: 2, srp.
F:047. XV 219/1919
73. Molba udove Kalmana Narančika (Kálmán Narancsik) da se zakupnička zemlja u
Tompi prepiše na njeno ime.
l: 11, mađ.
F:047. XV 222/1919
74. Ministarstvo poljoprivrede traži od gradskih vlasti podatke o razvoju konjarstva.
l: 29, srp.
F:047. XV 223/1919
75. Ministarstvo trgovine i industrije šalje upit gradskom načelniku o svinjogojstvu u
subotičkom kraju.
l: 1, srp.
F:047. XV 232/1919
76. Andriji Novakoviću odbija se molba o privremenom useljenju u napuštenu kuću na
kerskom groblju.
l: 1, srp.
F:047. XV 236/1919
77. Ponuda firme “Heuduska i Hermann” po predmetu iznajmljivanja sobe pored
prostorije redakcije “Nevena” (nekadašnja kuća Mađari (Magyari)).
l:4, mađ.
F:047. XV 237/1919
78. Ponuda firme Zentai János i sin po predmetu nabavke ogrevnog drva, uglja i soli.
l: 2, mađ.
F:047. XV 239/1919
79. Molbe Ištvana Šaulića (Szaulics István) i drugih radi predaje zakupne zemlje.
l: 3, srp. mađ.
F:047. XV 247/1919
80. Molba službenika Siročadskog stola za izdavanje 2 hvata bagremovog drva iz
Radanovačke šume.
l: 2, mađ.
F:047. XV 249/1919
81. Ponuda Gerea Jurića (Jurics Gerő) za kancelarijski materijal.
l: 1, mađ.
F:047. XV 251/1919
82. Ministarstvo poljoprivrede dopisom traži od gradonačelnika odgovore na pitanja o
govedarstvu u subotičkom kraju.
l: 2, srp.
F:047. XV 252/1919
83. Gradski senat izveštava Direkciju plena Kraljevstva SHS da na teritoriji Subotice
nema plovnih reka, a na Paliću svi čamci su svojina grada.
l: 2, srp.
F:047. XV 253/1919
84. Ministarstvo trgovine i industrije traži od Velikog župana podatke o lončarstvu u
subotičkom kraju.
l: 2, srp.
F:047. XV 254/1919
85. Ministar za socijalnu politiku traži podatke o socijalnom statusu radnika prilikom
žetve.
l: 4, srp.
F:047. XV 255/1919
86. Major Adamović piše gradonačelniku moleći ga da se grad pobrine za čišćenje
nužnika.
l:1, srp.
F:047. XV 257/1919
87. Šimunu Vojniću i Balintu Terlei (Törlei Bálint) isplaćuje se novac iz gradske blagajne
za dovezeno seno i zob.
l: 6, srp. mađ.
F:047. XV 259/1919
88. Ministarstvo trgovine i industrije šalje upit Velikom županu o proizvodnji vodeničnog
kamena i sličnog kamenja (za mlevenje maslina, za oštrenje, rezanje i sl.).
l:3, srp.
F:047. XV 260/1919
89. Ministarstvo trgovine i industrije traži od Velikog župana podatke o proizvodnji
duvana.
l: 1, srp.
F:047. XV 261/1919
90. Ministarstvo trgovine i industrije traži podatke o proizvodnji kreča, ali im je
odgovoreno da se u Subotici ne peče kreč.
l: 2, srp.
F:047. XV 268/1919
91. Ministarstvo trgovine i industrije traži podatke o kamenolomima i kamenorezačkom
zanatu.
l: 3, srp.
F:047. XV 270/1919
92. Vojna komanda izveštava grad o drvima na železničkoj stanici, ali su drva već
prebačena u gradsko skladište.
l: 3, srp.
F:047. XV 271/1919
93. Dopis Šumskog nadzorništva Gradskom veću u vezi drva isečenih na bačkom i
bajasentištvanskom biskupskom dobru i stavljenog pod zabranu od državne blagajne.
l: 1, mađ.
F:047. XV 273/1919
94. Molba Bertalana Karšaja (Karsai Bertalan) da mu se od drva dopremljenih iz
Čabunova rezerviše jedan vagon.
l: 2, mađ.
F:047. XV 276/1919
95. Ministarstvo trgovine i industrije traži podatke o uzgoju malina, jagoda, višanja,
trešanja i borovnica.
l: 2, srp.
F:047. XV 277/1919
96. Obavest Ministarstva unutrašnjih dela o osiguravajućim zavodima u Ljubljani i
Zagrebu.
l: 1, srp.
F:047. XV 279/1919
97. Dopis o cenama drva za ogrev i kolare u gradskom skladištu.
l: 4, srp.
F:047. XV 281/1919
98. Rada Aleksić (Alexity)dostavlja Senatu spisak poreza na trgovinu vinom, alkoholom,
sodom itd.
l: 3, srp.
F:047. XV 285/1919
99. Dopis Šumskog nadzorništva o srpskim vojnicima koji su iz skladišta na Radanovcu
odneli drva i za preprodaju. Moli se da se taj slučaj istraži.
l: 3, mađ.
F:047. XV 286/1919
100. Ministarstvo poljoprivrede traži podatke o uvozu i izvozu mesa, a Ministarstvo
trgovine i industrije podatke o automobilima i biciklima(“velosipedima”).
l: 9, srp.
F:047. XV 287/1919
101. U dopisu Ministarstva unutr. dela objašnjavaju se stvari vlade zašto treba požuriti sa
zapošljavanjem radnika.
l: 3, srp.
F:047. XV 288/1919
102. Ministarstvo trgovine i industrije traži podatke o proizvodnji sirovih koža i njihovoj
obradi.
l: 2, srp.
F:047. XV 289/1919
103. Molba Subotičkog radničkog doma u vezi isporuke ogrevnog drva.
l: 2, mađ.
F:047. XV 292/1919
104. Jakov Čakić i još 218 subotičkih stanovnika, te Antun Bilinez sa drugim subotičkim
kiridžijama bune se protiv kulučenja za vojsku.
l: 7, srp.
F:047. XV 295/1919
105. Povereništvo za poljoprivredu iz Novog Sada u telegramu naglašava da se zemlja u
zakup izdaje prvo invalidima rata, udovicama i siročadi boraca.
l: 2, srp.
F:047. XV 296/1919
106. Mihalj Muči (Mucsy Mihály) traži pomoć za pokrivanje materijalnih troškova
gradskog zabavišta u VI kvartu, Ulica praški most.
l: 1, mađ.
F:047. XV 297/1919
107. Senat odgovara Ministarstvu poljoprivrede da u Subotici nema ležišta sumpora, a da
se sumpor koristi u vinogradarstvu.
l:5, srp.
F:047. XV 302/1919
108. Zapisnik o licitaciji bajmočke vlastelinske zemlje, zemlje na Čikeriji, na Čavolju, u
Tavankutu, na Čisaru, Radanovcu, Čantaviru i na Halaškom putu.
l: 32, srp. mađ.
F:047. XV 316/1919
109. Prošireni senat izdaje u zakup Vilimu Gliedu (Glied Vilmos) i Julijusu Bergeru
(Berger Gyula) 1600 hvati zemljišta na pustari Šebešić-Mirgeš na 25 godina.
l: 8, mađ.
F:047. XV 319/1919
110. Molba Antala Bajora, ratnog invalida, u vezi besplatne isporuke ogrevnog drva.
l: 2, mađ.
F:047. XV 328/1919
111. Za krađu volova optuženi su neki vojnici, ali se istragom utvrdilo da oni nisu krivi.
l: 3, srp.
F:047. XV 329/1919
112. Ministarstvo unutrašnjih dela naređuje da se ispita ima li drva koje je neprijatelj
posekao i izneo iz šuma ( ona se smatraju ratnim plenom).
l: 1, srp.
F:047. XV 333/1919
113. Ministarstvo trgovine i industrije traži dopisom podatke o proizvodnji prostirača od
rogozine i sličnog biljnog materijala u Subotici.
l: 2, srp.
F:047. XV 336/1919
114. Vinku Budanoviću odbija se molba da zakupi pravo ribolova u potoku Kireš.
l: 4, srp.
F:047. XV 337/1919
115. Molba Edena Horvata (Horváth Ödön) u vezi pretakanja mastila iz buradi u flašice.
l: 2, mađ.
F:047. XV 340/1919
116. Blaško Rajić moli Gradsko veće da mu pomogne popraviti staje u Župi sv. Roke na
crkvenoj zemlji, što mu je i odobreno.
l: 10, srp. mađ.
F:047. XV 342/1919
117. Ministarstvo unutr. dela naređuje da se stoka daje prvenstveno dobrovoljcima i
invalidima kojima je potrebna za obradu zemlje.
l: 1, srp.
F:047. XV 343/1919
118. Glavni poverenik agrarne reforme Šećerov telegramom obaveštava načelnika da se
ne sme državna zemlja licitacijom davati u zakup.
l: 3, srp.
F:047. XV 344/1919
119. Načelniku je telegramom stigao upit o privrednim institucijama i stručnim
kadrovima u subotičkom kraju.
l: 1, srp.
F:047. XV 347/1919
120. Poručnik 8. pešadijskog puka traži od Senata isporuku 20 m³ drva.
l: 1, srp.
F:047. XV 348/1919
121. U dopisu Ministarstva poljoprivrede upoznava se da se ne dozvoljava seča dudova
zbog štete za svilarstvo.
l: 1, srp.
F:047. XV 354/1919
122. Antun Rajčić žali se na loše obavljenu licitaciju zemlje i traži pravdu.
Ministarstvo poljoprivrede i voda šalje Uputstvo za pripremu pšeničnog semena protiv
glavnice.
l: 8, srp.
F:047. XV 359/1919
123. Zbog zaraze Joso Ivković Ivandekić i Joso Dulić vrše licitaciju (dražbu) živine, a
Senat šalje kapetana Arpada Dobo (Dobó Árpád).
l: 11, srp. mađ.
F:047. XV 360/1919
124. Ponuda fabrike sumporne kiseline i veštačkog đubriva “Klotild” za kupovinu dva
kazana i delova od gvožđa iz dvorišta starog pozorišta.
l: 4, mađ.
F:047. XV 361/1919
125. Molba župnika (paroha) iz Bajmoka povodom popravke krova katoličke crkve u
Bajmoku.
l: 5, mađ.
F:047. XV 362/1919
126. Nestašica uglja izazvala je prestanak rada električne centrale, a onda su stali sa
radom akumulatori telefonske centrale. Direkcija pošte i telegrafa žali se na takvku
situaciju.
l: 2, srp. mađ.
F:047. XV 367a/1919
127. Objava o zakupu prava na ribolov.
l: 5, srp. mađ.
F:047. XV 367b/1919
128. Baša Vukmanov Š. obaveštava Gradsko veće o povećanju cene krava koje se
dovode bikovima.
l: 3, srp. mađ.
F:047. XV 372/1919
129. Ministarstvo unutrašnjih dela obaveštava o promeni kruna, a zgrade filijala banke
sačuvati za državna nadleštva.
l: 1, srp.
F:047. XV 373/1919
130. Beogradska berza traži uzorke pšenice, raži, ječma i ovasa radi određivanja
relativne težine uroda.
l: 1, srp.
F:047. XV 374/1919
131. Molba gospođe Andora Horvata u vezi iznajmljivanja bivšeg pozorišnog ulaza za
poslovni prostor.
l: 2, mađ.
F:047. XV 375/1919
132. Molba udovice Jožefa Maringa (Maring József), stanovnika pustare Subotica-
Tompa, da se iznajmljena zemlja prepiše na njeno ime.
l: 5, mađ.
F:047. XV 380/1919
133. “Bunjevačko-srpska viša trgovačka muška i ženska škola grada Subotice “ traži 50
m³ ogreva za grejanje 5 soba.
l: 2, ?
F:047. XV 381/1919
134. Šumsko starateljstvo predlaže, a Senat odobrava prevoz drva raznim ljudima do
centralnog skladišta.
l: 183, srp. mađ.
F:047. XV 386/1919
135. Beogradskoj zadruzi a.d. iz Beograda dozvoljava se otvaranje filijala po celom
kraljevstvu.
l: 2, srp.
F:047. XV 392/1919
136. Odluka o izdavanju dozvole o prevozu gorivih drva za gradsku potrebu iz gradskog
skladišta.
l: 17, mađ. srp.
F:047. XV 393/1919
137. Lekari subotičke Gradske bolnice mole Senat da im se dodele kola i konj za prevoz
u grad i natrag. Molba je odbijena.
l: 2, srp.
F:047. XV 397/1919
138. Molba subotičkog fabrikanta Šandora Franka (Frank Sándor) radi najamnog ugovora
za parcelu gde bi postavio fabriku alkohola.
l: 1, mađ.
F:047. XV 398/1919
139. Andriji Stipiću se odbija molba za vađenje drva pred ?????? vinogradom.
l: 2, srp.
F:047. XV 399/1919
140. Dopis Ministarstva unutrašnjih dela o državnoj stoci koja se daje na prehranu i
čuvanje seljacima.
l: 2, srp.
F:047. XV 400/1919
141. Povereništvo za agrarnu reformu dostavlja spisak članova agrarnog zastupništva (84
člana) za grad Suboticu. 1920. godine. vrši se reizbor članova.
l: 41, srp. mađ.
F:047. XV 401/1919
142. Senat izveštava Ministarstvo trgovine i industrije da je u Subotici 6-8 baštovana koji
proizvode povrće. Traže da im se pošalje semenje.
l: 2, srp.
F:047. XV 402/1919
143. Stevan Katrinka iz Subotice traži od Ministratsva za agrarnu reformu zemlju i kuću
u najam.
l: 1, srp.
F:047. XV 405/1919
144. Bela Stipančević, “staratelj palićkog kupališta”, moli da mu se da u zakup kupalište
Palić, ali je odbijen.
l: 5, srp.
F:047. XV 406/1919
145. Cvetko Manojlović moli Gradsko veće da se obezbede drva za gradski orkestar.
l: 2, srp.
F:047. XV 407/1919
146. Dopis baštovana Ištvana Kovača (Kovács István) u vezi uništavanja mladog drveća i
njihovog oštećivanja.
l: 1, mađ.
F:047. XV 409/1919
147. Stevan Vojnić Bajšanski, subotički zemljoposednik, moli Komandu da ga se
oslobodi davanja slame, jer je na njegovom salašu u Zobnatici bilo smešteno 150 konja i
50 vojnika 5 meseci.
l:2, srp.
F:047. XV 415/1919
148. Ministarstvo unutrašnjih dela dopisom saopštava imena državnih službenika bivše
mađarske vlade koji su sada dobili otkaz.
l: 1, srp.
F:047. XV 416/1919
149. Ministarstvu trgovine i industrije javlja se da u Subotici postoje 2 fabrike škroba
(štirke) i Tvornica štirke Lővi i drug i Mikša Šlesinger.
l: 2, srp.
F:047. XV 428/1919
150. Gradonačelnik izveštava Ministarstvo poljoprivrede da u subotičkom kraju nema
semena konoplje i lana, a mak se prodaje na malo.
l: 2, srp. mađ.
F:047. XV 432/1919
151. Odluka Senata o prisilnom iseljenju Ivana Kiša, bivšeg kočijaša iz stana u gradskom
skladištu.
l: 3 srp.
F:047. XV 436/1919
152. Dušanu Manojloviću vraća se zakupnina jer nije mogao koristiti senokos kojeg je
vojska koristila za vežbalište.
l: 5, srp.
F:047. XV 439/1919
153. Senator Vojnić piše Senatu da zabrani upotrebu gradskih konja za poslove razdeobe
zemlje, već da se to naplaćuje iz državne blagajne za agrarnu reformu.
l: 1, srp.
F:047. XV 445/1919
154. Senator Vojnić izveštava Senat o krađi drva iz gradskog skladišta od strane vojske.
l: 2, srp.
F:047. XV 448/1919
155. Odsek ishrane za Banat, Bačku i Baranju u Novom Sadu traži izveštaje o industriji
preduzećima.
l: 2, srp.
F:047. XV 450/1919
156. Ministarstvo poljoprivrede traži podatke o poljoprivrednim strojevima.
l: 4, srp.
F:047. XV 451/1919
157. Ministarstvo trgovine i industrije traži izveštaj o izvozu kudelje i kučine.
l: 2, srp.
F:047. XV 452/1919
158. Ugovori o zakupu i popisima zakupaca od 1919-1940. godine.
l: 307, srp. mađ.
F:047. XV 453/1919
159. Gradonačelnik traži od Komande mesta da vrate posuđena kola.
l: 7, srp.
F:047. XV 457/1919
160. Građevinska direkcija iz Subotice upućuje Građevinsku direkciju za Srem, Banat,
Bačku i Baranju na Sombor koji ima podatke o državnim zgradama i postrojenjima.
l: 3, srp. mađ.
F:047. XV 458/1919
161. Ministarstvo poljoprivrede traži popis stoke.
l: 1, srp.
F:047. XV 459/1919
162. Izveštaj Inženjerskog ureda o nabavci nameštaja za potrebe policije.
l: 4, mađ.
F:047. XV 463/1919
163. Molba gospođe Vince Farkaš (Farkas Vincze), stanovnice Male Tompe br. 957 u
vezi prepisa najamne zemlje.
l: 5, mađ.
F:047. XV 465/1919
164. Popis novih i starih zakupaca sa sednice Senata.
l: 7, srp. mađ.
F:047. XV 467/1919
165. Trgovina drva “Pal i Morvai” nudi Gradskom veću prodaju uglja.
l: 1, mađ.
F:047. XV 468/1919
166. Senat naređuje računovodstvu da isplati određenu sumu (910 kruna i 88 filira)
drvaru za prevoz drva i dasaka (Otto Dohány).
l: 18, srp. mađ.
F:047. XV 479/1919
167. Zapisnici sa licitacija (Dražbeni zapisnici) o prodaji drva.
l: 128, srp.
F:047. XV 482/1919
168. Molba udovice Ferenca Farkaša (Farkas Ferencz) u vezi prepisa najamne zemlje.
l: 5, mađ.
F:047. XV 486/1919
169. Molba udovice Mihalja Kiša (Kiss Mihály) iz Male Tompe u vezi prepisa najamne
zemlje.
l: 3, mađ.
F:047. XV 490/1919
170. Molba Đerđa Nađ Torme (Nagy Torma György) stanovnika Ludoša br. 334/a u vezi
prepisa najamne zemlje pored Čarde Buđi (Bugyi Csárda).
l: 3, mađ.
F:047. XV 521/1919
171. Šandorski učitelj Milan Staić traži 3 hvata drva godišnje kao crkveni pevač.
l: 3, srp.
F:047. XV 554/1919
172. Odsek ishrane za Banat, Bačku i Baranju u Novom Sadu upozorava gradonačelnika
da se kukuruz suši kako bi se izbeglo kvarenje.
l: 1, srp.
F:047. XVI 5/1919
173. Narodna uprava, Odsek za privredu upozorava načelnike da “vodne zadruge”
nastave sa radom po zakonu.
l: 1, srp. mađ.
F:047. XVI 6/1919
174. Dopis u vezi održavanja telefona i električnih zvona. Taj posao će obavljati
vatrogasci Janoš Kolesar i Janoš Tikvicki.
l: 2, mađ.
F:047. XVI 10/1919
175. Župnik Blaško Rajić moli Gradsko veće da se oko crkve sv. Roka uredi prostor i
popravi ogradi.
l: 14, mađ. srp.
F:047. XVI 11/1919
176. Ponuda Bertalana Karšaija (Karsai Bertalan) za popravku gradskih puteva i trotoara.
l: 12, mađ.
F:047. XVI 13/1919
177. Odluka gradonačelnika po predmetu održavanja Segedinskog, Čantavirskog,
Halaškog i Majšanskog puta.
l: 4, mađ.
F:047. XVI 14/1919
178. Izveštaj policijske kapetanije o lošem stanju kanalizacije, trotoara, mostova i
prelaza.
l: 2, mađ.
F:047. XVI 15/1919
179. Izveštaj Andora Milašina, zapovednika vatrogasaca, u vezi uniformi za vatrogasce.
Pravilnik profesionalnih vatrogasaca iz 1911. godine.
l: 10, mađ.
F:047. XVI 16/1919
180. Vatrogasci, gradski redari, činovnici i vaspitačice traže povošicu plate i isplatu
zaostataka.
l: 28, mađ. srp.
F:047. XVI 20/1919
181. Molba advokata Mate Vojnića u vezi plaćanja popravke trotoara u Ulici Eržebet.
l: 5, mađ.
F:047. XVI 21/1919
182. Izveštaj Simona Skale (Szkala Simon), zapovednika vatrogasne straže, o potrebnim
popravkama na konjskoj opremi.
l: 3, mađ.
F:047. XVI 22/1919
183. Radoslav Radišić traži od Senata da mu odobri plaćanje mesečne rate od 30 kruna na
posuđenu svotu.
l: 3, srp.
F:047. XVI 25/1919
184. Odluka o popravci kaldrme i nogostupa do pravoslavnog groblja na periferiji.
l: 4, srp.
F:047. XVI 27/1919
185. Senat raspisuje konkurs za knjigovođu plinare, ali se nakon nekoliko prijava
odlučuje da ne popuni to mesto.
l: 27. srp. mađ.
F:047. XVI 32/1919
186. Odluka Senata da se na teret udovice Antuna Šefčića uredi trotoar.
l: 9, srp. mađ.
F:047. XVI 33/1919
187. Dunavski pionirski polubataljon traži opravku osvetlenja u mađarskoj gimnaziji gde
su smešteni.
l: 9, srp. mađ.
F:047. XVI 34/1919
188. Dopis Poglavarstva opštine Bajmok u vezi krađe Šandora Kovača (Kovács Sándor)
i Antala Hegediša (Hegedűs Antal).
l: 1, mađ.
F:047. XVI 35/1919
189. Rešenje Katastarskog ureda o uplati takse na prepis imovine udovice Janoša Ilgena
(Illgen János). i o brisanju hipoteke.
l: 2, mađ.
F:047. XVI 42/1919
190. Upit Ministarstva trgovine i industrije o upotrebi tečnih gasova i odgovor na upit Kr.
hrv. slav. zemaljske vlade o električnoj centrali.
l: 3, srp.
F:047. XVI 44/1919
191. Molba komandira Subotičkog dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradskom veću da
im se besplatno ustupi mala kasarna u Ulici Šandora Petefija.
l: 19, mađ.
F:047. XVI 45/1919
192. Molba Hermana Galtera (Galter Hermann) da se dozvoli prevoz putnika na pruzi
Subotica-Palić vozilom na benzinski pogon.
l: 3, mađ.
F:047. XVI 46/1919
193. Marko Jurić i Bela Stantić traže u zakup gradsku plinaru, ali ih Senat odbija.
l: 3, srp.
F:047. XVI 48/1919
194. Senat odlučuje da ponovo stavi u rad gradsku plinaru.
l: 2, srp.
F:047. XVI 49/1919
195. Izveštaj direktora fabrike gasa Alfonza Serajnera o puštanju fabrike u pogon.
Obračun potrošnje gasa za oktobar i novembar 1919. godine.
l: 10, mađ.
F:047. XVI 50/1919
196. Molba direktora fabrike gasa da se blagovremeno prijave količine potrebnog
drvenog uglja.
l: 3, mađ.
F:047. XVI 51/1919
197. Gradska plinara Subotice potražuje od Ministarstva 30 vagona uglja mesečno.
l: 4, srp. mađ.
F:047. XVI 52/1919
198. Opština Mali Iđoš traži od Ureda gradonačelnika da ih zbog uređivanja električnog
osvetlenja obavesti o utrošku električne energije u Subotici.
l: 1, mađ.
F:047. XVI 54/1919
199. Gradonačelnik obaveštava Gradsko veće da se treba nabaviti ugljen za električnu
centralu koja ne radi.
l: 2, srp.
F:047. XVI 58/1919
200. Molba komandira vatrogasaca u Subotici da se dozvoli primanje 8 vatrogasaca i 2
kočijaša, te da se obezbedi 6 zaprega za gašenje požara.
l: , mađ.
F:047. XVII 2/1919
201. Odluka Gradskog veća da se lekarski troškovi Poljoprivredne škole isplate iz
školske blagajne.
l: 1, mađ.
F:047. XVII 3/1919
202. Molba Alberta Malagurskog, direktora Poljoprivredne škole, u vezi uterivanja duga
od francuske vojske za prodato vino.
l: 3, mađ.
F:047. XVII 4/1919
203. Molba direktora Poljoprivredne škole da im se prepusti 35 katastarskih jutara
zemlje.
l: 3, mađ.
F:047. XVII 5/1919
204. Molba direktora Poljoprivredne škole da Senat omogući popravak krova od trske na
njihovim zgradama, te da isporuči 4000 snopova trske.
l: 3, mađ.
F:047. XVII 6/1919
205. Molba direktora Poljoprivredne škole za iznajmljivanje stana za potrebe njihovog
činovnika.
l: 2, mađ.
F:047. XVII 7/1919
206. Molba direktora Poljoprivredne škole da se dozvoli povećanje plate kovaču
neophodno potrebnom školi.
l: 2, mađ.
F:047. XVII 8/1919
207. Molba direktora Poljoprivredne škole da se popravi kazan za pečenje rakije.
l: 2, mađ.
F:047. XVII 9/1919
208. Molba direktora Poljoprivredne škole da se dozvoli odabir stoke za prodaju na
javnoj licitaciji.
l: 3, mađ.
F:047. XVII 10/1919
209. Izveštaj direktora Poljoprivredne škole u vezi isporuke zobi.
l:3, mađ.
F:047. XVII 11/1919
210. Molba direktora Poljoprivredne škole za odobrenje iznosa od 6000 kruna za
pokrivanje troškova.
l: 3, mađ.
F:047. XVII 12/1919
210/a. Direkto r Poljoprivredne škole Albert Malagurski preuzima blagajnu i inventar
škole. Priložen je zapisnik o primo-predaji pa popisom zaliha i školske biblioteke uz
inventar.
?
F:047. XVII 14/1919
211. Alba Malagurski, direktor Poljoprivredne škole, traži od Senata “troškovni
proračun” .
l: 4, srp. mađ.
F:047. XVII 15/1919
212. Senat odlučuje da nastavnicima Poljoprivredne škole na Paliću isplati godišnja
davanja u žitu, raži, ječmu, kukuruzu i drvima (a država brine o stručnim nastavnicima).
l: 13, srp. maĐ.
F:047. XVII 16/1919
213. Stan za direktora Poljoprivredne škole je prazan ali oštećen, pa direktor Alba
Malagurski traži njegov popravak.
l: 3, mađ. srp.
F:047. XVII 17/1919
214. Izveštaj Inžinjerskog ureda o isporuci 5000 komada drvene šindre Poljoprivrednoj
školi.
l: 4, mađ.
F:047. XVII 18/1919
215. Direktor Poljoprivredne škole na Paliću Alba Malagurski prijavljuje Senatu krađu (4
ćurke i 6 pilića).
l: 2, srp.
F:047. XVII 20/1919
216. Alba Malagurski prijavljuje krađu 6 volova od strane vojske. Senat upućuje predmet
na Velikog Kapetana.
l: 3, srp.
F:047. XVII 21/1919
217. Senator Vojnić traži popravak krova gradskog skladišta.
l: 2, srp.
F:047. XVII 22/1919
218. Alba Malagurski moli Gradsko veće da se činovnicima isporuče drva iz
Radanovačke šume.
l: 1, mađ.
F:047. XVIII 2/1919
219. Mesečni izveštaji Ileša Kujundžića o uplati zarade od ribarnice.
l: 99, mađ.
F:047. XVIII 4/1919
220. Molba subotičkih stanovnika Mihalja Stantića i Đule Rehaka u vezi dozvole za autotaksiranje
i prevoz motornim čamcem.
l: 2, mađ.
F:047. XVIII 5/1919
221. Ponuda vlasnika orkestra Henrika Helveja (Helvey Henrik) iz Segedina u vezi
nastupa u kupalištu tokom leta.
l: 2, mađ.
F:047. XVIII 6/1919
222. Bela Stipančević želi da uzme kupalište Palić u zakup, ali ga Senat odbija. Tada traži
da ga se postavi za stalnog nadzornika palićkog kupališta.
l: 19, srp. mađ.
F:047. XVIII 8/1919
223. Molba Nandora I. Silađija (Szilágyi I. Nándor) u vezi sadnje drveća na Paliću u ulici
između vile Montalion i vinograda Štajnic.
l: 3, mađ.
F:047. XVIII 9/1919
224. Molba Ignaca Milašina u vezi iznajmljivanja bašte kod vile Abela Kiša (Kis Ábel).
l: 2, mađ.
F:047. XVIII 10/1919
225. Molba direktora kupališta Palić u vezi kupovine robe na metar.
l: 4, mađ.
F:047. XVIII 11/1919
226. Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju traži podatke od gradonačelnika, koliko
stanovnika ima Subotica radi količine šećera koji joj treba isporučiti (70 dkg po glavi
mesečno).
l: 1, srp.
F:047. XVIII 20/1919
227. Izveštaj senatora i direktora kupališta Bogdana Dimitrijevića zbog utvrđivanja cena
usluga na Paliću.
l: 5, mađ.
F:047. XVIII 21/1919
228. Molba Miladina Đokića da u šumi kod železnice otvori malu radnju gde bi se i
služio alkohol.
l: 3, srp.
F:047. XVIII 22/1919
229. Bertalan Sabo (Szabó Bertalan), mehaničar u kupalištu, traži povećanje plate.
l: 3, mađ.
F:047. XVIII 24/1919
230. Učiteljica plesa Juliška Landan moli da joj se izda dozvola za održavanje kurseva
plesa na Paliću.
l: 3, mađ.
F:047. XVIII 25/1919
231. Ministarstvo unutrašnjih dela obaveštava Senat o Naredbi o slobodnom ribolovu, ali
u Subotici nema takvih voda.
l: 2, srp.
F:047. XVIII 27/1919
232. Molba Karolja Kulića koji traži dozvolu za korišćenje kupališta Palić.
l: 3, mađ.
F:047. XVIII 28/1919
233. Bogdan Dimitrijević, upravitelj kupke na Paliću, podnosi Senatu račune za službena
putovanja i troškove.
l: 33, mađ. srp.
F:047. XVIII 29/1919
234. Đula Orban (Orbán Gyula) u ime ratnih invalida moli besplatnu upotrebu kupki na
Paliću radi lečenja i to im je odobreno.
l: 5, srp. mađ.
F:047. XVIII 30/1919
235. Molba učitelja upućena školskom nadzorniku Mihalju Mandiću da im se za
korišćenje kupališta Palić odobri popust od 50 %.
l: 3, mađ.
F:047. XVIII 34/1919
236. Molba Bele Pustaija (Pusztai Béla), urednika Subotičkih novina, da mu se u
kupalištu Palić obezbedi soba po nižoj ceni.
l: 2, mađ.
F:047. XVIII 35/1919
237. Senat naređuje isplatu dnevnica vojnim muzičarima koji sviraju u palićkom
kupalištu.
l: 27, mađ. srp.
F:047. XVIII 40/1919
238. Udovici Andrije Cenera ne dozvoljava se držati predavanja na stranim jezicima.
l: 2, srp. mađ.
F:047. XVIII 43/1919
239. Molba Subotičkog železničkog atletskog kluba u vezi održavanja propagandnih
takmičenja u plivanju na Paliću.
l: 4, mađ.
F:047. XVIII 44/1919
240. Senat odobrava kupalištu Palić kupovinu 50 vesala za čamce i popravak sandolina.
l: 4, srp.
F:047. XVIII 47/1919
241. Prijavljen nestanak belog rublja (posteljina, košulje, peškiri) iz palićkog kupališta.
l: 6, srp. mađ.
F:047. XVIII 49/1919
242. Direktor palićkog kupališta prilaže sumu od 559 kruna i 40 filira kao prihod od
priređenih igranki u sezoni 1919. godine.
l: 13, srp.
F:047. XVIII 51/1919
243. Senat odobrava Lajči Kaiću račune za popravku čamaca i izdaje mu dozvolu za
prevoz gostiju.
l: 10. mađ. srp.
F:047. XVIII 52/1919
244. Finansijski senat dostavlja gradonačelniku akt (nesačuvan!)
l: 1, srp.
F:047. XVIII 53/1919
245. “Subotičko državno porezno zvanje” donosi odluku o plaćanju poreza na promet.
l: 3, srp, mađ