Beleške o subotičkoj konfekcionarskoj privredi (1975-1977)


1975.

U martu 1975. godine ukupan broj zaposlenih je iznosio 1292, od toga u OOUR Moda – 555, Uniko – 274, Snežana – 225, trgovačka Mreža – 153, zajedničke službe – 85

Plan, Emina, deo Bačkaprodukta da bude rasformina a 100 radnika preuzeto u Snežanu a 150 u Uniko

Komisija za prodaju Snežane (Nikole Kujundđića 6)

Preseljenje u Gubođar tehničkog odeljenja

– plan je poboljšanje mašinskog park

Pomažu „8. mart“ svojim radnicima, 20 šivača i peglača

– neki naručuju robu iz afričkih zemalaj, na pr. Tunisa, pošto je tamo radna snaga jeftinija

Ljudevit Vukov, šef izvoza, „klasično odevanje stagnira, zbog mladalačke mode. Zasićenost tržišta sa našom robom, oseća se znatnije. Kupovna moć je dosta labilna, jer svi kupuju modernu robu.

Pogon u Bajmoku

OOUR Snežana odatle zaposlila u 1975. godini  90 radnica

Ima ih još 35

1976.

Adresa Put JNA 58

Izvozni poslovi „Snežana“ izvozi u SSSR (10 000 zimskih kaputa), Irak, Francusku (ženskih mantila), a sve preko „Centrotextila

„Prema našoj proizvodno komercijalnoj politici težimo da nivo proizvodnje za domaće teržište održimo na doasdašnjem nivou a za popunu kapacitea prihvatamo i izvozne poslove koji se posebno tretiraju i stimulišu.“ Reči su direktora preduzeća  ing. Pal Molnara

Za 1976. godinu planirana raelizacioja od 34 miliona din. na domaćem i 20 miliona din. na inostranom tržištu

3478 komada za „Elli trade“ iz New Yorka, za taj posao od Kreditne banke dobijau kredit od 2 miliona din.

U OOUR Moda izrađuju se ženski zimski kaputi (više hiljada komada) za partnerske firme iz Nemačke i Holandije

Nove mašine „Strobel“ 8 kom. „Bullmer“ 19 kom. za  OOUR Moda, Uniko i Snežana

Edita Izrael kreatorka,

Na sajmovima kupuju modele

A neke kolekcije nose u Irak

Radna org Željezničar

OOUR Moda

Uniko

Snežana

Trgovačka mreža

RZ Zajednički poslovi

Ekonomika i računovdstvo

Promet

1977.

Polugodišnji izveštaj 1.1. do 30.06.

Moda u 1977. godini izvozila u SSSR ( ženske i muške kapute, odela – 17 993), Irak – ženske konfekcije 76 580), Francusku (ženske mantile – 1710 komada), uz doradu zajedno 100 980

Snežana, klasičan izvoz u Irak (dečija konfekcija – 126 805), Francuska ( 3 380 )

Dorada za nemačku, svega 140 310

Uniko Sr nemačka (radni mantil – 14 883)

Svega „Željezničar“ klasičan izvoz 226 378 i dorada 29 715